Cổ phiếu

Xmc : Công Ty Cổ Phiếu Xmc : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

*

Đang xem: Cổ phiếu xmc

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Nam Sinh Nhảy Từ Lầu 3 Trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt Lấy Bao Nhiêu Điểm

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,675,731,099 3,449,784,921 3,544,715,373 3,764,339,432

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BFC Htranminhdung.vnX 2.3 22.0 9.4 1,006.2
APC Htranminhdung.vnX 2.3 24.5 10.8 443.9
Atranminhdung.vnG Htranminhdung.vnX 2.2 35.6 16.4 2,228.6
ADG Htranminhdung.vnX 2.2 56.3 25.3 1,096.2
CLW Htranminhdung.vnX 2.0 33.5 16.4 305.5
DIG Htranminhdung.vnX 2.1 27.6 13.3 9,694.9
DPM Htranminhdung.vnX 2.1 19.9 9.4 6,613.5
DRC Htranminhdung.vnX 2.2 28.8 13.3 3,314.3
HCM Htranminhdung.vnX 2.1 30.9 14.7 8,937.7
KDH Htranminhdung.vnX 2.1 30.5 14.8 17,846.1

Xem thêm: nguyễn việt quang vingroup là ai

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  giá cổ phiếu công ty cao su

Trả lời

Back to top button