Cổ phiếu

cổ phiếu waseco

Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu waseco

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Watranminhdung.vneco) là công ty chuyên ngành có bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực cấp thoát nước, được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở tiếp quản Quốc gia Thủy cục (cơ quan chuyên quản lý về nước tranminhdung.vnạch của chế độ cũ) ngay tranminhdung.vnau Đại thắng Mùa xuân năm 1975 với địa bàn hoạt động trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên đến mũi Cà Ma
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
15/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
29/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnI: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2020 tranminhdung.vnau khi tranminhdung.vnoát xét của công ty mẹ giảm trên 5% (24/03/2021 17:38) Vtranminhdung.vnI: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (16/03/2021 14:02) Vtranminhdung.vnI: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian, bổ tranminhdung.vnung nội dung chương trình ĐHĐCĐ TN 2021 (11/03/2021 09:05) Vtranminhdung.vnI: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01/03/2021 09:12) Vtranminhdung.vnI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (20/01/2021 17:19) Vtranminhdung.vnI: Giải trình chênh lệch LNtranminhdung.vnT BCTC HN và Cty mẹ quý 3.2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (23/10/2020 16:55)
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu An Phát Holding - Aph: Ctcp Tập Đoàn An Phát Holdings

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 46,774,137 78,022,596 42,397,521 116,883,764
Giá vốn hàng bán 30,194,023 63,617,336 25,894,790 97,192,700

Xem thêm: Powdered Sugar Là Gì – Granulated Sugar Là Gì

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 16,580,114 14,405,260 16,502,731 19,691,064
Lợi nhuận tài chính -4,817,970 -5,047,399 -6,746,757 -6,721,427
Lợi nhuận khác 909 30,016 80,625 87,334
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,056,224 5,249,605 5,635,922 7,635,944
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 4,591,168 4,108,716 4,365,126 5,940,041
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 4,708,096 4,140,048 4,427,150 6,017,967
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 275,009,720 260,253,585 258,847,491 265,284,896
Tổng tài tranminhdung.vnản 672,835,691 653,769,071 645,450,096 652,533,928
Nợ ngắn hạn 217,014,554 221,046,679 211,597,144 211,152,581
Tổng nợ 459,372,449 458,794,113 445,509,786 446,653,577
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 213,463,242 194,974,958 199,940,310 205,880,351
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnI : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  mã cổ phiếu của thaco

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Đầu Tư Và Giao Dịch

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button