Cổ phiếu

cổ phiếu vtp

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu vtp

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (viết tắt là Viettel Potranminhdung.vnt), tiền thân từ Trung tâm phát hành báo chí được thành lập 01/07/1997 với nhiệm vụ ban đầu là phục vụ các cơ quan Quân đội trong Bộ Quốc phòng. Năm 2006, Bưu chính Viettel chuyển đổi từ mô hình hạch toán phụ thuộc tranminhdung.vnang hạch toán độc lập thành Công ty TNHH NN MTV Bưu chính Viettel. Năm 2009, Bưu chính Viettel chính thức hoạt động với tư cách Công ty cố phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0104093672 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 07 năm 2009.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:393
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/12/2019: Phát hành cho CBCNV 1,113,236
04/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:41.4
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VTP : Tổng CTCP Bưu chính Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VTP : Tổng CTCP Bưu chính Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Viettel Potranminhdung.vnt (VTP) lên kế hoạch niêm yết Hotranminhdung.vnE, đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 29% trong năm 2021 (19/04/2021 11:26) VTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (06/04/2021 01:45) Viettel Potranminhdung.vnt ước lãi trước thuế 134 tỷ đồng trong quý 1, tăng trưởng 10% tranminhdung.vno với cùng kỳ 2020 (05/04/2021 13:58) Lợi nhuận quý 4/2020 giảm tranminhdung.vnâu, cổ phiếu rơi về đáy 6 tháng: Thời hoàng kim của Viettel Potranminhdung.vnt đã qua? (21/03/2021 08:01) VTP: 29.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (18/03/2021 00:38) VTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (11/03/2021 08:00)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  jyp entertainment giá cổ phiếu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 4,031,744,780 4,922,416,685 7,811,590,832 17,234,281,759
Giá vốn hàng bán 3,685,682,522 4,375,727,170 7,036,307,687 16,535,690,235
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 344,941,983 546,578,013 775,283,145 698,591,523

Xem thêm: Ảnh Mẹ Bỉm Sữa Kiếm Tiền Cho Mẹ Bỉm Sữa Có Thêm Thu Nhập Ổn Định

Lợi nhuận tài chính 17,794,890 29,804,647 45,120,765 44,670,672
Lợi nhuận khác 1,483,244 3,227,396 -9,413,367 6,394,809
Tổng lợi nhuận trước thuế 213,531,043 350,029,659 477,094,228 480,180,987
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 170,055,645 279,031,641 380,143,465 383,307,140
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 170,055,645 279,031,641 380,143,465 383,307,140
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,423,152,329 2,490,560,136 2,857,793,195 3,937,461,403
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,751,257,042 2,834,156,863 3,394,208,367 4,387,835,013
Nợ ngắn hạn 1,261,370,337 2,153,736,320 2,426,060,638 3,171,940,880
Tổng nợ 1,261,788,834 2,153,878,635 2,426,252,952 3,179,237,740
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 489,468,208 680,278,229 967,955,415 1,208,597,273
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  mua cổ phiếu pv oil

Xem thêm: Bản Việt Chứng Khoán Đăng Nhập, Bảng Giá Lightning

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button