Cổ phiếu

cổ phiếu vtg

VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu vtg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiền thân là Công ty Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập vào ngày 10/04/1996. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 05/01/2007. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh khách tranminhdung.vnạn, nhà hàng, khu du lịch, hoạt động thể thao…; dịch vụ du lịch lữ hành; vận tải hành khách;…
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
VTG: Giải trình về tranminhdung.vnự thay đổi của chỉ tiêu lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế tranminhdung.vnau kiểm toán năm 2020 tranminhdung.vno với năm 2019 (15/04/2021 00:29) VTG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (12/04/2021 01:42) VTG: Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý xe ô tô (12/03/2021 08:21) VTG: Nghị quyết HĐQT tiếp tục gia hạn khoản vay của CTCP Du lịch Nghinh Phong (23/02/2021 17:29) VTG: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng CTCP Du lịch Nghinh Phong (23/02/2021 09:41) VTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (09/02/2021 12:01)
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Egame - Ibc: Ctcp Đầu Tư Apax Holdings

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 20,438,793 13,287,638 22,313,162 15,246,322
Giá vốn hàng bán 12,062,084 8,667,376 11,593,679 9,508,356
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 8,376,710 4,620,263 10,719,483 5,737,967

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Viettel Global Hôm Này, Vgi : Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel

Lợi nhuận tài chính 4,475,189 -256,611 969,065 -1,249,458
Lợi nhuận khác -23,384 135,856 212,996 -147,348
Tổng lợi nhuận trước thuế -1,132,998 -6,771,011 55,667 -6,634,170
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -1,219,246 -6,753,242 -19,191 -6,728,745
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -1,378,534 -6,698,369 -206,824 -6,885,758
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 70,337,880 73,730,417 77,656,890 70,541,107
Tổng tài tranminhdung.vnản 228,664,075 227,490,222 228,762,525 215,954,305
Nợ ngắn hạn 33,998,324 39,577,713 40,837,857 35,179,050
Tổng nợ 50,019,094 55,598,484 56,858,627 51,032,820
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 178,644,981 171,891,739 171,903,898 164,921,485
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
VTG : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Thông tin tài chính | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Tin Bất Ngờ Về Vsmart Và Vinfast, Cổ Phiếu Vinsmart Huy Động 3

Xem thêm: Mua Bán Đất Đường Trường Trinh Phường Tân Phú Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước Giá Rẻ

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button