Cổ phiếu

cổ phiếu vre

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu vre

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Vincom Retail được thành lập ban đầu vào ngày 11/4/2012 dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Trước đó, Tập đoàn Vingroup bắt đầu phát triển các TTTM thương hiệu “Vincom” từ năm 2004. Các TTTM này góp phần quan trọng trong quy hoạch phát triển tổng thể các dự án phức hợp và khu căn hộ do Tập đoàn Vingroup phát triển. Từ năm 2013, Vincom Retail được định hướng là đơn vị phát triển và vận hành hệ thống TTTM mang thương hiệu Vincom của Tập đoàn, đồng thời cũng được chuyển thành công ty cổ phần kể từ ngày 14/5/2013.
1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
17/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10.5%
31/10/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:225

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

VRE : Công ty Cổ phần Vincom Retail | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VRE : Công ty Cổ phần Vincom Retail | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VRE : Công ty Cổ phần Vincom Retail | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CVRE2015: Quyết định v/v hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2015 (08/04/2021 13:57) VRE: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (06/04/2021 09:44) VRE: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty (05/04/2021 13:54) CVRE2015: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE2015 (01/04/2021 17:31) CVRE2012: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE2012 (01/04/2021 15:45) CVRE2007: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE2007 (01/04/2021 09:35)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  giá cổ phiếu tha

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 5,518,240,030 9,123,951,723 9,259,256,960 8,328,918,000
Giá vốn hàng bán 2,717,091,439 5,482,654,981 4,855,636,815 4,507,631,000

Xem thêm: Vpbs : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vps, Vpbs: Ctcp Chứng Khoán Vps

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 2,801,148,590 3,641,296,742 4,403,620,145 3,821,287,000
Lợi nhuận tài chính -578,663,434 101,823,520 -37,417,006 -191,233,000
Lợi nhuận khác -23,886,456 60,454,689 30,358,128 91,274,000
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,168,753,522 3,052,785,342 3,575,943,720 2,992,720,000
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 2,027,676,442 2,413,226,756 2,851,932,969 2,382,309,000
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,027,446,837 2,404,386,363 2,851,479,548 2,381,855,000
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 13,356,535,681 7,122,640,820 5,070,409,526 7,012,397,000
Tổng tài tranminhdung.vnản 38,133,237,035 38,683,683,428 35,838,691,009 39,816,432,000
Nợ ngắn hạn 8,138,185,250 6,259,845,554 4,780,265,046 3,537,868,000
Tổng nợ 12,039,182,365 10,174,402,002 8,885,183,862 10,480,616,000
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 26,094,054,670 28,509,281,426 26,953,507,147 29,335,816,000
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Tdg : Công Ty Cổ Phiếu Gas F319 ) Vì Sao Cổ Phiếu Gas Giảm Mạnh

Xem thêm: Đồ Bó Cơ Là Gì ? Triệu Chứng, Nguyên Nhân Và Điều Trị Đau Cơ Là Bệnh Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button