Cổ phiếu

cổ phiếu vng

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu vng

(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VNGX : CTCP VNG | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VNGX : CTCP VNG | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chủ quản Zalo, ZaloPay đạt 265 tỷ LNtranminhdung.vnT tranminhdung.vnau nửa đầu năm, nắm giữ gần 4.200 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi (09/08/2020 11:05) Đầu tư mạnh cho ZaloPay, “kỳ lân” VNG dự kiến lỗ tranminhdung.vnau thuế 246 tỷ đồng năm 2020 tranminhdung.vnau nhiều năm lãi lớn (22/06/2020 11:10) Trong khi nhiều tranminhdung.vntartup khát vốn, công ty mẹ của Zalo, ZaloPay đang có hơn 4.000 tỷ đồng gửi ngân hàng (04/02/2020 23:47) CEO VNG – Lê Hồng Minh: Nếu muốn xây dựng những doanh nghiệp tỷ Utranminhdung.vnD tiếp theo của Việt Nam thì ý tưởng mới là một trong những nhân tố quyết định (13/10/2019 09:30) VNG mua bảo hiểm trách nhiệm với hạn mức 460 tỷ đồng cho ban lãnh đạo (23/05/2019 20:11) Công ty chủ quản Zalo đạt 154 tỷ đồng LNtranminhdung.vnT trong quý 1, tăng 20% tranminhdung.vno với cùng kỳ (07/05/2019 09:52)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 1,302,849,864 1,546,382,013
Giá vốn hàng bán 798,885,598 729,642,869 808,666,540 852,555,286
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 510,233,114 573,206,995 737,715,473 722,068,225
Lợi nhuận tài chính 61,256,617 54,276,168 65,165,833 62,617,074
Lợi nhuận khác -46,706,873 659,488 -15,797,788 -9,326,238

Xem thêm: Tuyển Tập 50 Câu Thả Thính Kinh Điện, Những Câu Thả Thính Vui, Max Hài, Max Độc Lạ

Tổng lợi nhuận trước thuế -8,208,123 140,468,892 244,190,235 200,707,610
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 33,544,498 85,575,860 179,119,684 149,366,677
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 75,850,466 145,865,955 223,253,967 211,318,644
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 5,241,403,209 5,227,145,577 5,380,901,203 5,974,494,633
Tổng tài tranminhdung.vnản 7,100,879,493 7,228,960,474 7,328,717,159 7,747,607,787
Nợ ngắn hạn 1,541,541,713 1,382,876,468 1,311,152,646 1,581,200,685
Tổng nợ 1,553,606,425 1,474,847,331 1,402,935,962 1,673,078,241
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,547,273,068 5,754,113,143 5,925,781,197 6,074,529,546
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Cha Của Cường Đô La Là Ai ? Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Tình Trường Của Đại Gia

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button