*Bạn đang xem: Cổ phiếu vjc

Xem vật thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch tranminhdung.vnử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng & Cổ đông nội cỗ | Ttốt đổi nhân tranminhdung.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước tranminhdung.vnau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem không hề thiếu
Doanh thu thuần về BH cùng cung cấp DV 13,925,759,710 7,230,230,375 4,969,817,152 2,809,498,695


Xem thêm: 【4/2021】Thông Tin Giá Cả Thị Trường Vịt Xiêm Mới Nhất【Xem 59,697】

*

Xem đầy đủ
Tổng gia tài lưu giữ rượu cồn ngắn hạn 26,626,471,446 22,232,501,053 24,808,144,358 22,550,649,472
Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
FPT Htranminhdung.vnX 4.2 79.9 18.9 41,860.5
GDT Htranminhdung.vnX 4.4 52.5 12.1 638.3
HUB Htranminhdung.vnX 4.2 25.0 5.9 401.7
PHR Htranminhdung.vnX 4.2 59.7 14.3 7,737.0
PME Htranminhdung.vnX 4.2 75.0 17.9 5,325.8
TCM Htranminhdung.vnX 4.2 112.0 26.5 1,636.0
TMtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 4.3 55.8 13.0 2,173.9
TPB Htranminhdung.vnX 4.3 28.9 6.6 19,148.6
TRA Htranminhdung.vnX 4.5 72.0 16.1 2,652.8
VFG Htranminhdung.vnX 4.4 55.3 12.5 1,572.3Xem thêm: Hộp Ảo Thuật Biến Giấy Thành Tiền Hợp Quy, Rẻ Nhất, Top 5 Trò Ảo Thuật Biến Giấy Thành Tiền

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng vừa lòng trường đoản cú những nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu đựng trách nhiệm trước mọi rủi ro như thế nào vị tranminhdung.vnử dụng những dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Cổ phiếu