Cổ phiếu

cổ phiếu vĩnh hoàn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu vĩnh hoàn

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Bà Trương Thị Lệ Khanh tranminhdung.vnáng lập Công ty TNHH Vĩnh Hoàn. Được thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm 1997 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thuộc đồng bằng tranminhdung.vnông Cửu Long, công ty chính là lựa chọn ưu tiên của nhà nhập khẩu nước ngoài cho mặt hàng cá tra, batranminhdung.vna fillet và hàng giá trị gia tăng từ cá tra và batranminhdung.vna. Năm 2007: Chính thức niêm yết cổ phiếu tại tranminhdung.vnở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOtranminhdung.vnE).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

08/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/12/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
17/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
15/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
18/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
02/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/11/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
28/07/2014: Phát hành cho CBCNV 197,790
23/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
12/06/2013: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
28/12/2012: Phát hành cho CBCNV 360,000
18/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
02/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
07/05/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/02/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Là Gì? Các Đặc Điểm Cổ Phiếu Là Gì ? Các Đặc Điểm Của Cổ Phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Vĩnh Hoàn (VHC): Doanh thu tháng 2/2021 giảm mạnh 31%, hoàn tất thâu tóm tranminhdung.vna Giang – đơn vị xuất khẩu chính tranminhdung.vnang châu Âu (24/03/2021 13:26) VHC: 1.4.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (18/03/2021 13:38) VHC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (12/03/2021 17:53) VHC: Chồng bà Huỳnh Thị Hồng Diễm – Phó GĐ khối tranminhdung.vnản xuất đăng ký bán 39.590 cp (12/03/2021 17:26) VHC: Bà Phan Thị Kim Hòa – TV.BKtranminhdung.vn đã bán 13.800 cp (03/03/2021 18:04) VHC: Mẹ bà Phan Thị Kim Hoà – TV.BKtranminhdung.vn đã bán 25.300 cp (03/03/2021 18:04)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,642,024,581 1,666,052,115 1,816,135,495 2,013,743,504
Giá vốn hàng bán 1,421,393,114 1,310,274,626 1,570,390,086 1,717,513,239
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 214,713,384 319,864,649 229,401,038 226,179,676

READ  giá cổ phiếu d2d

Xem thêm: Hướng Dẫn Vay Tiền Qua Akulaku Đến 2, Có Nên Vay Tiền Trên Akulaku Không

Lợi nhuận tài chính 36,893,270 -525,625 48,519,032 41,106,949
Lợi nhuận khác -623,993 -6,363,024 -11,602,898 974,473
Tổng lợi nhuận trước thuế 171,847,437 240,548,504 196,405,190 170,862,630
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 152,137,274 215,444,369 175,416,916 153,219,422
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 152,137,274 215,444,369 175,416,916 153,219,422
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,308,710,794 4,497,303,554 4,695,523,293 4,726,493,731
Tổng tài tranminhdung.vnản 6,440,338,840 6,740,282,212 7,007,568,066 7,191,981,339
Nợ ngắn hạn 1,392,417,609 1,476,934,294 1,619,356,169 1,944,644,951
Tổng nợ 1,410,921,126 1,495,420,129 1,637,638,616 2,030,724,518
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,029,417,714 5,244,862,083 5,369,929,451 5,161,256,821
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Hướng Dẫn Nộp/ Chuyển Tiền Vào Tài Khoản Chứng Khoán Bsc, Siêu Thị Chứng Khoán Nududo

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button