Cổ phiếu

cổ phiếu viettel global

VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu viettel global

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tranminhdung.vnố 0102409426 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, tranminhdung.vnản xuất.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGI: Thông báo tạm hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (19/04/2021 03:41) Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt (18/04/2021 22:22) VGI: 29.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (26/03/2021 12:44) VGI: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (16/03/2021 10:37) Viettel Global: Lợi nhuận trước thuế 2020 đạt xấp xỉ 1.100 tỷ đồng, cao nhất 5 năm (02/02/2021 09:10) Bắt đáy đầu ngày, hàng loạt cổ phiếu mang lại mức lãi 20-30% ngay trong phiên (29/01/2021 15:38)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  thực trạng phát hành cổ phiếu ở việt nam hiện nay

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 4,307,737,174 4,318,320,342 5,771,815,907 4,531,716,177
Giá vốn hàng bán 2,669,953,873 2,651,089,610 3,334,121,047 3,300,015,894
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,634,524,330 1,657,905,236 2,391,739,401 1,225,594,972

Xem thêm: Cách Rút Tiền Từ Tài Khoản Chứng Khoán Rakuten Shoken, Hướng Dẫn Rút Tiền Từ Tài Khoản Chứng Khoán

Lợi nhuận tài chính 72,569,783 -745,812,634 -657,209,097 -431,783,651
Lợi nhuận khác 73,372,747 -18,756,503 12,658,568 -4,556,971
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,157,438,452 15,329,400 1,089,945,488 -1,173,626,817
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 902,298,161 -123,270,671 855,898,604 -1,315,671,971
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 962,732,329 -200,211,539 875,786,110 -1,182,253,892
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 22,773,846,005 22,840,289,147 24,351,201,659 26,581,216,309
Tổng tài tranminhdung.vnản 61,170,322,680 59,329,123,525 60,618,249,421 59,004,260,711
Nợ ngắn hạn 15,229,684,563 12,419,863,804 14,889,155,711 15,970,117,760
Tổng nợ 31,565,212,325 29,892,433,460 29,120,959,824 28,735,178,328
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 29,605,110,355 29,436,690,065 31,497,289,597 30,269,082,383
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Phát Hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại Và Quyền Của Cổ Đông Ưu Đãi Hoàn Lại

Xem thêm: Process Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button