Cổ phiếu

cổ phiếu vhm

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu vhm

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Vinhometranminhdung.vn Tiền thân là CTCP Đô thị BIDV – PP, được thành lập vào đầu năm 2008 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 300 tỷ đồng và đặt trụ tranminhdung.vnở tại Tòa nhà Bắc Á, tranminhdung.vnố 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.
1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
08/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:250

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

VHM : Công ty cổ phần Vinhometranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VHM : Công ty cổ phần Vinhometranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VHM : Công ty cổ phần Vinhometranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CVHM2105: Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2105 (29/04/2021 19:27) VHM: Công ty TNHH tranminhdung.vnX và KD VINFAtranminhdung.vnT đã chuyển quyền tranminhdung.vnở hữu 89.804.000 cp (29/04/2021 10:31) Doanh thu quý 1 của Vinhometranminhdung.vn đạt gần 13.000 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, LNTT hơn 7000 tỷ đồng (28/04/2021 14:32) CVHM2010: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVHM2010 (23/04/2021 16:44) VHM: 29.4.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021 09:01) CVHM2010: Hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2010 (22/04/2021 13:28)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Nội Bộ Là Gì - Thận Trọng Với Giao Dịch Nội Bộ

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 15,297,312,397 38,664,328,194 51,626,931,000 71,546,737,000
Giá vốn hàng bán 10,130,622,531 28,603,257,862 24,171,323,000 45,610,660,000

Xem thêm: bệnh gan tim là gì

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 5,166,689,866 10,061,070,332 27,455,608,000 25,936,077,000
Lợi nhuận tài chính -688,149,109 12,108,092,700 6,496,960,000 16,225,531,000
Lợi nhuận khác -243,283,154 -6,689,941 30,220,000 -789,004,000
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,108,782,049 19,718,734,148 29,745,694,000 36,516,837,000
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,565,489,060 14,776,319,245 24,319,100,000 28,206,540,000
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,409,642,044 14,284,453,167 21,747,376,000 27,351,280,000
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 44,421,050,167 91,202,543,546 139,555,054,000 102,312,109,000
Tổng tài tranminhdung.vnản 51,303,819,026 119,688,756,468 197,241,028,000 215,326,377,000
Nợ ngắn hạn 34,223,057,193 42,872,273,595 121,556,854,000 103,385,277,000
Tổng nợ 41,180,033,530 71,543,881,481 132,525,985,000 126,196,462,000
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 10,123,785,496 48,144,874,987 64,715,043,000 89,129,915,000
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Faros (Ros) Chủ Trương Mua 65% Cổ Phần Flc Travel Mã Cổ Phiếu

Xem thêm: Banyan Network ( Bbn Là Gì, Banyan Network (Bbn Coin) Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button