Cổ phiếu

cổ phiếu vgc viettel

VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu vgc viettel

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tranminhdung.vnố 0102409426 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, tranminhdung.vnản xuất.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGI: 29.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (26/03/2021 14:59) VGI: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (16/03/2021 10:37) Viettel Global: Lợi nhuận trước thuế 2020 đạt xấp xỉ 1.100 tỷ đồng, cao nhất 5 năm (02/02/2021 09:10) Bắt đáy đầu ngày, hàng loạt cổ phiếu mang lại mức lãi 20-30% ngay trong phiên (29/01/2021 15:38) VGI: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 (05/11/2020 07:48) VGI: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) (05/11/2020 07:48)
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Hướng Dẫn Đầu Tư Cổ Phiếu Mỹ: Cách Mua Bán Như Thế Nào? Kiến Thức Cơ Bản

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 4,307,737,174 4,318,320,342 5,771,815,907 4,531,716,177
Giá vốn hàng bán 2,669,953,873 2,651,089,610 3,334,121,047 3,300,015,894
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,634,524,330 1,657,905,236 2,391,739,401 1,225,594,972

Xem thêm: Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng Tiền Phong Bank, Vay Thế Chấp Ngân Hàng Tpbank

Lợi nhuận tài chính 72,569,783 -745,812,634 -657,209,097 -431,783,651
Lợi nhuận khác 73,372,747 -18,756,503 12,658,568 -4,556,971
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,157,438,452 15,329,400 1,089,945,488 -1,173,626,817
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 902,298,161 -123,270,671 855,898,604 -1,315,671,971
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 962,732,329 -200,211,539 875,786,110 -1,182,253,892
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 22,773,846,005 22,840,289,147 24,351,201,659 26,581,216,309
Tổng tài tranminhdung.vnản 61,170,322,680 59,329,123,525 60,618,249,421 59,004,260,711
Nợ ngắn hạn 15,229,684,563 12,419,863,804 14,889,155,711 15,970,117,760
Tổng nợ 31,565,212,325 29,892,433,460 29,120,959,824 28,735,178,328
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 29,605,110,355 29,436,690,065 31,497,289,597 30,269,082,383
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGI : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  mua cổ phiếu chưa lên sàn

Xem thêm: Cổ Phiếu Skyway Khi Nào Lên Sàn Chứng Khoán Nào Và Khi Nào Lên Sàn

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button