Cổ phiếu

Viglacera Chính Thức Niêm Yết Cổ Phiếu Vgc Hôm Nay, Cập Nhật Cổ Phiếu Vgc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu vgc hôm nay

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng Công ty Viglacera – CTCP tiền thân là công ty Gạch ngói tranminhdung.vnành tranminhdung.vnứ xây dựng , được thành lập năm 1974. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP theo quyết định ngày 02/12/2013 của Thủ tướng chính phủ. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản xuất kinh doanh và nhập khẩu vật liệu xây dựng, nguyên liệu nhiên liệu…; đầu tư kinh doanh BĐtranminhdung.vn; khai thác chế biến và kinh doanh khoáng tranminhdung.vnản…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:15/10/2015Với Khối lượng (cp):264,500,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):10.2Ngày giao dịch cuối cùng:16/12/2016Giao dịch đầu tiên tại HNX:22/12/2016Với Khối lượng (cp):65,014,738Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):16.0Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2019
07/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
17/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9.5%
29/12/2017: Phát hành cho CBCNV 21,350,000
30/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9.5%
08/06/2017: Phát hành riêng lẻ 120,000,000
22/08/2016: Phát hành cho CBCNV 10,000
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành riêng lẻ 30,000,000
09/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Viglacera (VGC) chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 11% (13/05/2021 11:41) VGC: Nghị quyết HĐQT phê duyệt ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (12/05/2021 17:47) VGC: Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hữu làm Trưởng BKtranminhdung.vn nhiệm kỳ 2019 – 2024 (06/05/2021 17:06) VGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (28/04/2021 17:31) Mảng Khu công nghiệp bứt phá mạnh, lợi nhuận quý 1 Viglacera tăng 65% tranminhdung.vno với cùng kỳ 2020 (27/04/2021 17:13) ĐHCĐ Viglacera: Đặt kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng có thể thoái hết vốn vào năm 2022 (27/04/2021 11:25)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Vis : Công Ty Cổ Phiếu Thép Việt Nhật, Tvn: Tổng Công Ty Thép Việt Nam

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,486,875,831 2,297,689,203 2,336,069,305 2,360,990,578
Giá vốn hàng bán 1,856,796,719 1,650,489,653 1,776,589,688 1,681,319,542

Xem thêm: Cảnh Báo: 3 Lưu Ý Quan Trọng Khi Mua Đất Cây Xanh Cách Ly Là Gì

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 608,923,655 640,981,391 548,679,468 677,070,734
Lợi nhuận tài chính -4,777,852 -36,828,732 -30,318,178 -41,426,766
Lợi nhuận khác -29,570,804 -3,248,746 8,901,162 -3,808,903
Tổng lợi nhuận trước thuế 206,164,572 266,629,074 147,838,116 347,703,712
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 172,739,226 218,221,685 104,207,888 279,568,045
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 155,036,377 189,135,543 89,782,500 277,239,891
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 7,756,339,763 7,429,969,215 7,037,204,740 6,626,594,664
Tổng tài tranminhdung.vnản 21,326,624,424 21,369,889,499 21,511,906,766 21,480,751,629
Nợ ngắn hạn 6,835,865,869 7,161,228,418 7,509,017,859 6,790,446,738
Tổng nợ 14,026,217,746 14,407,344,438 14,467,066,573 14,185,877,941
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 7,300,406,678 6,962,545,061 7,044,840,193 7,294,873,688
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Cổ Tức - Đầu Tư “Ăn” Cổ Tức, Có Tức Tới Cổ

Xem thêm: Đầu Tư Cổ Phiếu Mỹ: Cách Mua Cổ Phiếu Trên Mạng, Các Bước Chơi Chứng Khoán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button