Cổ phiếu

cổ phiếu vcc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu vcc

Được thành lập từ năm 1984, qua quá trình phát triển, VINACONEX 25 hiện nay là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty VINACONEX.Công ty đã xác lập chỗ đứng vững chắc và khẳng định thương hiệu của mình tại khu vực miền Trung và miền Nam với các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

24/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
08/12/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
19/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
20/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
31/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
01/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
29/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
29/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Dp3: Nhận Định Cổ Phiếu Dp3, Dp3: Ctcp Dược Phẩm Trung Ương 3

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

VCC: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đăng ký mua 1.839.300 CP (22/04/2021 06:59) VCC: Bổ nhiệm ông Lại Đức Toàn làm thành viên HĐQT, bà Trần Thị Kim Oanh làm thành viên BKtranminhdung.vn (19/04/2021 01:08) VCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (19/04/2021 01:08) VCC: Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Hải, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang , ông Nguyễn Thành Trung (12/04/2021 01:01) VCC: BCTC Trụ tranminhdung.vnở chính năm 2020 được kiểm toán và giải trình chênh lệch LNtranminhdung.vnT BCTC Ttranminhdung.vnC năm 2020 và năm 2019 (23/03/2021 07:59) VCC: Giải trình chênh lệch LNtranminhdung.vnT BCTC tổng hợp năm 2020 và năm 2019 đã kiểm toán (23/03/2021 07:59)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 903,920,335 1,029,757,320 1,015,709,688 826,703,863
Giá vốn hàng bán 813,054,086 922,156,256 909,906,845 736,772,225
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 90,866,250 107,601,064 105,802,843 89,931,638

READ  những cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2019

Xem thêm: Vợ Nguyễn Văn Dương Là Ai – Tin Tức, Video, Hình Ảnh Nguyễn Văn Dương

Lợi nhuận tài chính -12,861,017 -16,485,048 -12,819,925 -16,248,187
Lợi nhuận khác 4,874,501 647,641 -1,066,257 784,844
Tổng lợi nhuận trước thuế 15,341,911 17,790,718 16,158,748 9,909,944
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 11,027,134 12,826,061 14,046,208 6,287,333
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 11,027,134 12,826,061 14,046,208 6,287,333
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 604,924,328 650,929,609 713,956,770 792,553,018
Tổng tài tranminhdung.vnản 691,120,164 747,773,809 810,255,761 876,272,381
Nợ ngắn hạn 524,459,845 587,032,485 650,845,926 725,756,213
Tổng nợ 535,371,845 592,166,485 653,822,176 726,051,463
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 155,748,319 155,607,324 156,433,586 150,220,919
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Tên Tiếng Trung Quốc Của Bạn Là Gì, Dịch Họ Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Trung

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button