Cổ phiếu

cổ phiếu vcbf

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu tranminhdung.vn | tranminhdung.vn JavaScript is off. Please enable to view full site.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu tranminhdung.vn | tranminhdung.vn JavaScript is off. Please enable to view full site.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu tranminhdung.vn | tranminhdung.vn JavaScript is off. Please enable to view full site.
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu tranminhdung.vn | tranminhdung.vn JavaScript is off. Please enable to view full site.
GIỚI THIỆU Về tranminhdung.vn Giới Thiệu Công Ty Cột Mốc Lịch Sử Đội Ngũ Lãnh Đạo Giá Trị & Quản Trị Hoạt Động tranminhdung.vn Hoạt Động Của Công Ty Báo Chí Nói Về tranminhdung.vn Thông Cáo Báo Chí QUỸ MỞ Khái Niệm Cơ Bản Về Quỹ Mở Định Nghĩa Quỹ Mở Lợi Ích Của Quỹ Mở Các Quỹ Mở Của tranminhdung.vn Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược tranminhdung.vn Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu tranminhdung.vn Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu tranminhdung.vn Cách Thức Đầu Tư Vào Quỹ Mở Cách Thức Đầu Tư Giá Dịch Vụ Địa Điểm Phân Phối và Giới Thiệu Mục Tiêu Tài Chính Kênh Đầu Tư Mới Kênh Đầu Tư An Toàn Đầu Tư Chứng Khoán Hiệu Quả Mục Tiêu Tài Chính Của Bạn Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP) Giới Thiệu Chương Trình SIP Bảng Tính Khoản Đầu Tư Định Kỳ Câu Chuyện Của Nhà Đầu Tư Góc Tư Vấn Góc Tư Vấn Các Phim Về Đầu Tư Bản Tin Khái Niệm Cơ Bản Về Đầu Tư Lập Kế Hoạch Tài Chính Các Loại Rủi Ro Quản Lý Rủi Ro Đầu Tư Dài Hạn Hành Vi Đầu Tư QUẢN LÝ TÀI SẢN Giới Thiệu Tổng Quan Giới Thiệu tranminhdung.vn PREMIER Danh Mục Đầu Tư Cấp Cao Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Kế Hoạch Hưu Trí CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THAY THẾ Giới Thiệu Tổng Quan Triết Lý và Chiến Lược Đầu Tư Lợi Thế Đặc Biệt QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Điều Lệ Công Ty Báo Cáo Của Các Quỹ Mở Báo Cáo Hoạt Động Báo Cáo Tài Chính Đại Hội Nhà Đầu Tư Đại Hội Nhà Đầu Tư 2021 Đại Hội Nhà Đầu Tư 2020 Đại Hội Nhà Đầu Tư 2019 Đại Hội Nhà Đầu Tư 2018 Đại Hội Nhà Đầu Tư 2017 Thuật Ngữ Hỏi & Đáp ĐƠN & TÀI LIỆU QUỸ Đơn Đăng Ký & Phiếu Lệnh Điều Lệ Quỹ Bản Cáo Bạch Bản Thông Tin Quỹ Tài Liệu Giới Thiệu Sản Phẩm
Trang chủ QUỸ MỞ Các Quỹ Mở Của tranminhdung.vn Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu tranminhdung.vn
Tại ngày 31/12/2020

READ  Cổ Phiếu Egame - Ibc: Ctcp Đầu Tư Apax Holdings

Viết tắt tranminhdung.vn-BCF Ngày thành lập 22/08/2014 Giấy phép số 13/GCN-UBCK Ngân hàng giám sát Standard Chartered Bank
Kiểm toán Ernst & Young Nhà phân phối tranminhdung.vn, SSI, VCB, VCBS Phân chia lợi nhuận chưa có Giá trị tài sản ròng  319,036,856,906 VND

  Giá trị tài sản ròng/1 CCQ 13,070.46 Giá trị tài sản ròng thay đổi so với tuần trước 0000% Tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm -21.17% Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) 19,262.07 Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) 13,070.46 Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành  13,091,986.38 Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài *

21.06%

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * chưa có
Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục

Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * 2.18% Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) *

19.72%

 Tổng danh mục  * 27 chứng khoán         
(* ) Cập nhật tại ngày 28/02/2021

 

 

Tổng Quan Về Quỹ Danh Mục Giá Ban Điều Hành Quỹ

Mô tả

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu tranminhdung.vn (“quỹ tranminhdung.vn- BCF”) đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt.

Đang xem: Cổ phiếu vcbf

 

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ tranminhdung.vn-BCF chủ yếu là gia tăng phần vốn gốc trong trung hạn và dài hạn.

 

Chiến lược đầu tư

Quỹ tranminhdung.vn-BCF sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt trên HSX và HNX. Cổ phiếu được xem là có vốn hóa thị trường lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn vốn hóa thị trường của cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 100 được niêm yết trên HSX.

READ  Giá Cổ Phiếu Thép Việt Nhất, Đà Tăng Cổ Phiếu Thép Kéo Dài Được Bao Lâu

Quỹ tranminhdung.vn-BCF sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.

Quỹ tranminhdung.vn-BCF sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công ty trong nhiều ngành khác nhau.

Đội ngũ đầu tư của quỹ sẽ gặp gỡ ban điều hành của các công ty, phân tích về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,…

Từ đó, đội ngũ đầu tư sẽ phân tích ngành để xác định vị thế của các công ty trong ngành mà công ty đang kinh doanh.

Xem thêm: Những Bứt Phá Nghiệp Vụ Quản Lý Thị Trường, Quản Lý Thị Trường Là Gì

Kế đến là phân tích tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới để xác định các ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty.

Đối với cách đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên cách đánh giá cho từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư này đặc biệt có thể tìm ra các loại cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.

 

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tranminhdung.vn-BCF là thay đổi của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

 

Lợi ích của quỹ

Quỹ tranminhdung.vn-BCF đem đến cho bạn cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các doanh nghiệp tốt mà có triển vọng phát triển, có đội ngũ quản lý tốt và được định giá hợp lý hoặc các doanh nghiệp bị định giá thấp.

Quỹ tranminhdung.vn-BCF cũng có các lợi ích khác của một quỹ mở. Bạn có thể đọc thêm các lợi ích của một quỹ mở tại mục “Lợi Ích Của Quỹ Mở” trong phần “Khái Niệm Về Quỹ Mở”

READ  Cab Giá Cổ Phiếu Cab - Lịch Sự Kiện, Cổ Tức, Cổ Phiếu Thưởng Cab

 

Đối tượng nhà đầu tư

Quỹ tranminhdung.vn-BCF chú trọng tạo ra lợi nhuận lâu dài thông qua việc đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn, do đó quỹ có thể trở thành danh mục cổ phiếu chủ chốt cho mọi nhà đầu tư với thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn.

 
Chi tiết Danh mục
  Tại ngày 28/02/2021

*

Phân bổ tài sản Cổ phiếu 96.55% Tiền

3.45%

       
Phân bổ tài sản theo ngành
     

*

Ngân Hàng

16.7%

   

Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ

15.2%

   

Viễn Thông

10.0%

    Thực phẩm và đồ uống

9.6%

    Dầu khí

8.6%

    Nguyên vật liệu xây dựng 7.6%     Dịch vụ bán lẻ

7.5%

    Bất động sản 6.9%     Dịch vụ tiện ích 5.3%     Y tế 3.8%     Kỹ thuật 4.8%     Dịch vụ tài chính 4.0%    
5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất

    Tên công ty
% trên NAV       NH Thương mại CP Quân đội (MBB)  

10.1%

CTY CP FPT (FPT)    9.7%

CTY CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG)

  7.3% CTY CP Sữa Việt Nam (VNM)   5.9% Tổng CTY CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS)   5.2% Tổng  

38.3%

 

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, MCom, CFA, 19 năm kinh nghiệm đầu tư và kiểm toán. Bà Dương Kim Anh, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính và Ngân hàng, 20 năm kinh nghiệm đầu tư và tư vấn đầu tư. 

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

Thành phố Hà Nội TP.HCM Đà Nẵng Miền Bắc (từ Đà Nẵng trở ra) Miền Nam (từ Đà Nẵng trở vào)
Gửi thông tin* Thông tin đăng ký được tranminhdung.vn bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiếm Tiền Bằng Cách Upload Tài Liệu Kiếm Tiền Trên Tailieu Vn

Xin vui lòng chờ…
Thoát
Giá Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính Hỏi & Đáp Đơn Đăng Ký & Phiếu Lệnh Điều Lệ Quỹ Bản Cáo Bạch

Trả lời

Back to top button