Cổ phiếu

cổ phiếu vca

VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu vca

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 441/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 11/03/2021 của HOtranminhdung.vnE
Công ty cổ phần Thép Biên Hòa được cấp giấy chứng nhận kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu ngày 25/12/2007. Ngày 15/11/2010, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã chứng khoán VCA tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản phẩm thép cán; tranminhdung.vnản phẩm phôi thép.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

16/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
28/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
17/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
18/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
18/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCA: 31.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (22/03/2021 10:40) VCA: Ông Nguyễn Thanh Hùng được uỷ quyền CBTT (15/03/2021 17:22) VCA: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (08/02/2021 01:02) VCA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 17:43) VCA: Ngày 23/02/2021, hủy ĐKGD cổ phiếu (29/01/2021 09:20) VCA: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2020 (15/01/2021 10:46)
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Điểm Qua 15 Tiêu Chí Chọn Cổ Phiếu Đầu Tư Của Philip Fisher, 15 Tiêu Chí Chọn Cổ Phiếu Của Philip A

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,907,901,688 2,522,820,555 2,231,355,646 2,172,546,821
Giá vốn hàng bán 1,768,353,903 2,423,070,186 2,124,561,258 2,073,711,035

Xem thêm: Hạnh Phúc Là Gì Bằng Tiếng Anh, Hạnh Phúc Tiếng Anh Là Gì

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 125,842,599 89,087,788 89,488,348 85,681,270
Lợi nhuận tài chính -1,340,519 -7,237,257 -13,932,658 -6,475,703
Lợi nhuận khác 1,652,980 -788,499 40,430 565,055
Tổng lợi nhuận trước thuế 81,038,609 40,142,479 31,759,186 26,246,691
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 64,568,875 32,097,073 25,293,897 21,066,170
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 64,568,875 32,097,073 25,293,897 21,066,170
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 335,565,335 526,510,637 402,361,730 226,190,972
Tổng tài tranminhdung.vnản 422,275,496 611,006,379 507,437,716 312,981,946
Nợ ngắn hạn 154,704,997 361,182,956 281,316,268 91,476,401
Tổng nợ 154,704,997 361,182,956 281,316,268 91,476,401
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 267,570,499 249,823,423 226,121,448 221,505,545
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCA : Công ty Cổ phần Thép VICAtranminhdung.vnA – VNtranminhdung.vnTEEL | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  dien bien gia cổ phiếu acb

Xem thêm: Sinh Viên Chơi Chứng Khoán Như Thế Nào, Sinh Viên Nặng Nợ Vì Chứng Khoán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button