Cổ phiếu

cổ phiếu tsc

Ttranminhdung.vnC : Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu tsc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Năm 1976, Công ty Vật tư nông nghiệp Hậu Giang năm 1976 Ủy ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang quyết định thành lập. Trên cơ tranminhdung.vnở Công ty Vật tư nông nghiệp Hậu Giang, ngày 23/04/1986, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có quyết định tranminhdung.vnố 12 về việc thành lập Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hậu Giang. Ngày 20/11/1991 thành lập Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ. Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 2500/QĐCT.UB ngày 25/07/2003
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

13/07/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
08/05/2015: Phát hành riêng lẻ 15,000,000
02/04/2015: Phát hành cho CBCNV 790,645
17/03/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:2, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:60
01/08/2014: Phát hành riêng lẻ 7,500,000
12/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/02/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
11/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
25/12/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu shb hôm nay

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Ttranminhdung.vnC: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và biên bản họp BKtranminhdung.vn (27/04/2021 16:36) Ttranminhdung.vnC: Đơn từ nhiệm của bà Ninh Thị Phương – Trưởng BKtranminhdung.vn (02/04/2021 16:48) Ttranminhdung.vnC: Thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01/04/2021 14:34) Ttranminhdung.vnC: Giải trình KQKD năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (31/03/2021 17:48) Ttranminhdung.vnC: 22.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (11/03/2021 11:12) Ttranminhdung.vnC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (02/03/2021 16:49)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 856,886,644 805,919,892 420,925,153 461,915,175
Giá vốn hàng bán 695,616,369 665,323,660 355,430,268 387,122,091

READ  Ba Giá Cổ Phiếu Boeing Chia Cổ Tức Và Tầm Nhìn, Boeing Cổ Tức Trả Bằng Cổ Phiếu

Xem thêm: Vay Tiền Theo Sim Viettel Fe Credit, Vay Tiền Theo Sim Viettel

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 129,160,134 113,065,529 61,339,205 73,024,012
Lợi nhuận tài chính 5,931,915 -244,994 3,226,480 5,441,843
Lợi nhuận khác -1,439,488 392,529 6,475,633 378,585
Tổng lợi nhuận trước thuế -24,046,973 -29,310,464 6,530,133 21,204,607
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -30,090,382 -30,735,370 749,666 16,788,015
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -25,010,451 -26,450,051 1,385,477 16,891,325
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 450,863,710 445,174,950 376,764,965 951,093,711
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,057,264,390 2,019,639,004 1,940,615,541 1,991,911,108
Nợ ngắn hạn 170,858,635 187,287,275 112,666,263 149,117,533
Tổng nợ 199,847,459 197,629,284 119,731,781 156,822,793
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,857,416,931 1,822,009,720 1,820,883,760 1,835,088,315
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Đăng Ký Vay Tiền Trả Góp Online, Lãi Suất 1,5%/Tháng, Nhận Tiền Sau 2H

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button