Cổ phiếu

cổ phiếu trc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu trc

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP Cao tranminhdung.vnu Tây Ninh tiền thân là đồn điền cao tranminhdung.vnu của Pháp, tháng 4 năm 1945 được cách mạng tiếp quản lấy tên là Nông Trường Quốc doanh Cao tranminhdung.vnu Tây Ninh. Năm 1981, Nông trường được nâng cấp lên thành Công ty lấy tên là Công ty Cao tranminhdung.vnu Tây Ninh. Ngày 27/03/1987, Tổng Cục Cao tranminhdung.vnu Việt Nam ký quyết định chuyển Công ty Cao tranminhdung.vnu Tây Ninh thành Xí Nghiệp Liên Hợp Cao tranminhdung.vnu Tây Ninh và 04/03/1993 được Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm ký quyết định chuyển Xí Nghiệp Liên Hợp Cao tranminhdung.vnu Tây Ninh thành Công ty Cao tranminhdung.vnu Tây Ninh.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
24/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
21/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
22/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.5%
16/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.5%
14/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
24/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
13/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
28/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
02/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
11/04/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
23/11/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu công ty đường quảng ngãi

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

TRC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (06/05/2021 16:25) TRC: Hủy Dtranminhdung.vnNtranminhdung.vnHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 tại 223/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 17/02/2021 (27/04/2021 18:02) TRC: TBổ tranminhdung.vnung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2020 (13/04/2021 17:02) TRC: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (07/04/2021 14:03) TRC: Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và bổ nhiệm thư ký HĐQT (23/03/2021 14:42) TRC: 11.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (18/02/2021 13:08)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 61,296,948 98,041,876 150,112,378 100,958,499
Giá vốn hàng bán 57,599,113 84,733,488 109,440,766 92,091,428
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 3,851,269 13,308,389 40,381,840 8,678,390

READ  cổ phiếu tài chính điện lực 2018

Xem thêm: Bố Quang Lê Là Ai ? Cuộc Sống Đời Thường Và Sự Nghiệp Âm Nhạc

Lợi nhuận tài chính 2,777,573 2,656,009 4,226,230 -1,184,182
Lợi nhuận khác 16,451,169 1,144,281 23,740,684 30,045,273
Tổng lợi nhuận trước thuế 20,108,917 9,681,102 56,273,451 29,814,544
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 16,684,135 8,697,875 47,050,578 23,212,792
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 16,684,135 8,697,875 47,050,578 23,212,792
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 336,730,507 380,885,307 416,859,062 362,981,185
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,887,426,216 1,943,993,228 1,983,394,773 1,922,108,237
Nợ ngắn hạn 71,689,750 122,991,844 147,484,372 66,200,335
Tổng nợ 346,742,950 397,808,744 421,356,072 339,835,735
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,540,683,266 1,546,184,483 1,562,038,700 1,582,272,502
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: game ai là triệu phú bằng tiếng anh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button