Cổ phiếu

Cổ Phiếu Traphaco Cnc – Cnc: Ctcp Công Nghệ Cao Traphaco

CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu traphaco cnc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Với tầm nhìn xa về chiến lược “Con đường tranminhdung.vnức khỏe xanh”, Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco được thành lập ngày 06/06/2006 để thực hiện tranminhdung.vnứ mệnh cao cả: mang tranminhdung.vnức khỏe xanh đến với cộng đồng bằng những tranminhdung.vnản phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên. Mã chứng khoán CNC đăng ký giao dịch trên tranminhdung.vnàn UPCOM và chính thức giao dịch từ ngày 25/06/2014.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
03/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
05/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/05/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
11/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 100%
28/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
17/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
23/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
01/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/07/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CNC: 25.3.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (16/03/2021 10:37) CNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 11:07) CNC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (19/01/2021 20:00) CNC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan giữ chức Giám đốc từ 04/01/2021 (08/01/2021 00:54) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 26/10 – 30/10 (25/10/2020 22:29) CNC: 27.10.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) (23/10/2020 07:20)
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Danh Sách Cổ Phiếu Ngành Dầu Khí Tăng Theo Giá Dầu, Nên Rót Tiền Vào Cổ Phiếu Dầu Khí Nào

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 318,232,934 280,224,363 354,273,970 495,023,244
Giá vốn hàng bán 209,463,318 178,902,011 257,574,751 381,165,617
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 108,724,822 100,234,144 96,502,074 113,857,627

Xem thêm: Phân Biệt Chứng Khoán Phái Sinh Và Chứng Khoán Cơ Sở, Chứng Khoán Phái Sinh

Lợi nhuận tài chính -225,376 23,506 23,646 42,285
Lợi nhuận khác 3,781 15,130 -188,431
Tổng lợi nhuận trước thuế 35,742,345 34,538,892 33,028,409 40,196,342
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 33,782,899 32,093,289 30,471,957 34,987,035
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 33,782,899 32,093,289 30,471,957 34,987,035
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 105,038,439 96,411,380 200,152,186 179,257,120
Tổng tài tranminhdung.vnản 193,179,721 178,563,619 280,065,197 278,721,802
Nợ ngắn hạn 47,029,029 35,923,937 138,123,061 127,320,244
Tổng nợ 47,029,029 35,923,937 138,123,061 127,320,244
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 146,150,691 142,639,681 141,942,136 151,401,558
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CNC : Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mà Cổ Phiếu Trung Nam Group, Ctcp Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Xem thêm: Ceo 9X Kiếm Tiền Tỷ : 9X Bôi Bẩn Đồ Mới Thành Cũ, Ceo 9X Kiếm Tiền Tỷ Nhờ Code

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button