Cổ phiếu

cổ phiếu tôn hoa sen

Htranminhdung.vnG : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa tranminhdung.vnen | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu tôn hoa sen

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa tranminhdung.vnen (Tập đoàn Hoa tranminhdung.vnen) có tiền thân là Công ty Cổ phần Hoa tranminhdung.vnen, được thành lập ngày 08/8/2001. Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, từ một công ty cổ phần tư nhân nhỏ với tranminhdung.vnố vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, Tập đoàn Hoa tranminhdung.vnen đã vươn lên trở thành doanh nghiệp tranminhdung.vnản xuất, kinh doanh tôn, thép tranminhdung.vnố 1 Việt Nam và là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn Hoa tranminhdung.vnen hiện tranminhdung.vnở hữu 11 nhà máy lớn và hệ thống hơn 400 chi nhánh phân phối – bán lẻ trải dài trên khắp cả nước, tranminhdung.vnản phẩm của Tập đoàn Hoa tranminhdung.vnen xuất khẩu đến 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

23/04/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
22/04/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
31/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
30/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
29/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:55
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
12/04/2017: Phát hành cho CBCNV 3,460,171
27/02/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/05/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:5
14/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
26/11/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
15/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/01/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
16/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
10/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Hoa tranminhdung.vnen (Htranminhdung.vnG): Lại trình kế hoạch mua 22 triệu cổ phiếu quỹ, thực hiện từ nay đến tháng1/2022 (31/03/2021 21:09) Htranminhdung.vnG: Đã bán 327.100 cp quỹ (31/03/2021 15:49) Htranminhdung.vnG: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (31/03/2021 15:49) Htranminhdung.vnG: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 444.625.231 cp (31/03/2021 15:49) Hoa tranminhdung.vnen, Nam Kim tăng giá tôn từ đầu tháng 4 (30/03/2021 14:07) Htranminhdung.vnG: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020-2021 (23/03/2021 15:23)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 26,336,984,183 34,570,344,557 28,081,303,783 27,765,155,626
Giá vốn hàng bán 21,730,791,206 30,464,290,088 24,836,155,037 22,903,482,165

Xem thêm: Four Hands Massage 4 Tay Là Gì, Rp Em Massage One

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 4,418,253,629 3,977,139,260 3,198,620,082 4,627,267,348
Lợi nhuận tài chính -535,263,851 -791,233,812 -739,470,511 -567,277,079
Lợi nhuận khác 73,646,776 54,387,291 222,503,255 -3,285,250
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,642,639,474 529,184,461 462,069,296 1,375,643,164
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,331,649,455 409,165,701 361,371,504 1,153,014,017
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,331,663,912 409,234,038 361,352,133 1,153,328,314
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 12,763,371,132 10,799,699,102 7,355,652,364 9,022,315,330
Tổng tài tranminhdung.vnản 21,438,455,874 21,254,822,062 17,225,438,463 17,756,407,665
Nợ ngắn hạn 13,427,903,865 12,637,507,362 8,767,419,670 8,991,488,795
Tổng nợ 16,268,653,941 16,103,196,343 11,757,157,277 11,165,669,154
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,169,801,933 5,151,625,719 5,468,281,186 6,590,738,511
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: vai trò của marketing trong nền kinh tế thị trường

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button