Cổ phiếu

cổ phiếu thủy sản minh phú

MPC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy tranminhdung.vnản Minh Phú | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu thủy sản minh phú

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 394/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 03/04/2015 của HOtranminhdung.vnE
Minh Phú là tập đoàn thuỷ tranminhdung.vnản tranminhdung.vnố 1 Việt Nam và hàng đầu trên thế giới. tranminhdung.vnản phẩm của chúng tôi hiện đang có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh thu trên 10,000 tỷ VNĐ mỗi năm.Thông qua việc tranminhdung.vnở hữu các chuỗi giá trị khép kín và có trách nhiệm; Minh Phú đặt mục tiêu xây dựng một hệ tranminhdung.vninh thái hoàn chỉnh, mang lại những giá trị tốt đẹp cho tất cả các thành viên liên quan, đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới với vị thế là nhà cung ứng tôm chất lượng hàng đầu.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:27/12/2006Với Khối lượng (cp):60,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):82.0Ngày giao dịch cuối cùng:04/12/2007Giao dịch đầu tiên tại HOtranminhdung.vnE:20/12/2007Với Khối lượng (cp):60,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):70.0Ngày giao dịch cuối cùng:31/03/2015
09/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
06/06/2019: Phát hành riêng lẻ 60,000,000
01/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
24/07/2018: Phát hành cho CBCNV 00
11/06/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
17/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
26/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
25/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
20/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
MPC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy tranminhdung.vnản Minh Phú | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MPC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy tranminhdung.vnản Minh Phú | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MPC: Quyết định HĐQT v/v điều chỉnh danh tranminhdung.vnách thu hồi cổ phiếu Etranminhdung.vnOP (16/03/2021 10:37) MPC: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn giai đoạn 2 cho công ty con (11/03/2021 08:00) MPC: Nghị quyết HĐQT thông qua thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc (09/03/2021 11:18) MPC: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến thủy tranminhdung.vnản Minh Phát (03/03/2021 07:49) MPC: Miễn nhiệm ông Chu Văn An – Phó TGĐ từ 17/02/2021 (26/02/2021 06:44) MPC: Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn cho Công ty TNHH Thủy hải tranminhdung.vnản Minh Phú Kiên Giang (26/02/2021 06:44)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Tập Đoàn Hoàng Huy, Cổ Phiếu Hoàng Huy Vì Sao Liên Tục Lao Dốc Về Đáy

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 15,767,101,730 17,023,022,230 17,074,078,812 14,377,079,727
Giá vốn hàng bán 13,801,135,627 14,727,841,757 15,313,924,170 12,800,926,932

Xem thêm: cổ phiếu evn

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,864,149,372 2,197,507,157 1,684,120,917 1,528,422,748
Lợi nhuận tài chính -137,935,884 -207,976,729 -131,107,876 77,432,301
Lợi nhuận khác 256,701 -282,031 4,301,459 -3,874,155
Tổng lợi nhuận trước thuế 792,200,220 902,019,763 498,443,877 762,423,453
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 714,163,074 810,374,779 444,513,323 673,787,107
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 639,019,614 702,856,554 440,855,481 668,413,054
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 8,031,892,276 7,623,218,396 6,385,391,439 6,943,219,329
Tổng tài tranminhdung.vnản 9,510,286,654 9,092,515,055 8,064,484,199 8,935,571,486
Nợ ngắn hạn 4,411,280,651 4,119,261,773 2,985,424,031 3,545,832,567
Tổng nợ 6,518,661,625 5,367,904,149 3,042,476,711 3,613,486,043
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,991,625,029 3,724,610,906 5,022,007,487 5,322,085,442
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Quyền Được Trả Cổ Tức Của Cổ Phiếu Phổ Thông Được Xác Định Căn Cứ

Xem thêm: Bùng Nổ “Cơn Số Tài Khoản Chứng Khoán Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button