Cổ phiếu

Ðịnh Giá Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi, Cổ Phiếu Phổ Thông Là Gì

Toàn cảnh thế giới Văn hóa xã hội Giáo dục Thể thao Du lịch Văn học – Nghệ thuật Khoa học – Công nghệ Kinh tế

Cổ phiếu được định giá dựa trên lợi nhuận mà nó mang lại cho các nhà đầu tư trong tương lai. Cổ tức được trả bằng cổ phiếu thường có thể thay đổi nên các nhà đầu tư phải xác định được mức giá mà họ có thể chi trả. Cổ phiếu thường được định giá theo công thức tăng trưởng của nó.

Đang xem: Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi được định giá dựa trên lợi tức hưởng suốt đời – lợi nhuận mà các nhà đầu tư sẽ nhận từ việc sở hữu một cổ phiếu cụ thể. Cổ tức trả cho các nhà đầu tư luôn giống nhau. Tuy nhiên, lợi nhận của cổ phiếu thường luôn thay đổi, điều này làm cho việc định giá cổ phiếu thường trở nên phức tạp hơn. Giá trị của một cổ phiếu không nhất thiết phải bằng với giá mua của nó.

READ  Đảo Danh Mục Cổ Phiếu 2020 : Hai Cổ Phiếu Họ Dầu, Danh Mục Cổ Phiếu Chiến Lược Năm 2020

Mức tăng trưởng và tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu

Giá trị của cổ phiếu thường chịu ảnh hưởng bởi tốc độ tăng trưởng dự kiến của một công ty và tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu (RRR). Mức tăng trưởng của một công ty được xác định bằng sự gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu của mọi người khác nhau, chủ yếu là lợi nhuận dựa trên vốn đầu tư và được tính bằng tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ lợi nhuận của cổ phiếu thường cao hơn so với trái phiếu chính phủ, vốn được coi là khoản đầu tư an toàn.

Xem thêm: Chủ Nhiệm Trần Cẩm Tú Là Ai Tài Sản, Thu Nhập, Trần Cẩm Tú

Công thức tăng trưởng kiên định

Công thức tăng trưởng cố định, còn được gọi là công thức tăng trưởng Gordon.

Xem thêm: stt thả thính liên quan đến thơ

Một nhà đầu tư am hiểu về công ty mà anh ta nhắm đến nghĩa là anh ta sẽ biết được cách thức chi trả cổ tức và mức độ tăng trưởng dự kiến trong tương lai của công ty đó. Mức độ tăng trưởng dự kiến trong tương lai của một công ty được cho là bất biến nhằm tạo ra một công thức định giá cổ phiếu đơn giản hơn. Đầu tiên, mức độ tăng trưởng dự kiến được khấu trừ bởi tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư. Sau đó, cổ tức tiếp theo của một công ty được tính bằng cách nhân giá trị của cổ tức với tốc độ tăng trưởng dự kiến.

READ  tại sao nói cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán lai ghép

Mô hình tăng trưởng ngắt quãng

Mô hình tăng trưởng kiên định giúp đơn giản hóa việc định giá cổ phiếu thường. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến sẽ thay đổi theo thời gian. Vì vậy nhiều nhà đầu tư thích dựa vào mô hình tăng trưởng nhiều giai đoạn khi định giá cổ phiếu. Mô hình này tương tự như công thức tăng trưởng kiên định nhưng thay vào đó các nhà đầu tư sẽ tính toán giá trị cổ phiếu trong nhiều giai đoạn.

Trả lời

Back to top button