Cổ phiếu

cổ phiếu thiết bị điện

TBD : Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu thiết bị điện

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần tiền thân là Công ty tranminhdung.vnản xuất thiết bị điện được thành lập ngày 5/12/1981 theo Quyết định tranminhdung.vnố 056/NL-TCCB của Bộ Năng lượng. Ngày 10/05/2011, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận công nhận là Công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản xuất máy biến áp truyền tải, máy biến áp trung gian, máy biến áp phân phối và thiết bị điện khác…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

14/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
25/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
02/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12.5%
22/09/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10000:7956
25/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
14/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:45
12/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu hqc giảm sàn

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

TBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (15/04/2021 00:29) TBD: 24.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16/03/2021 08:31) TBD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (11/03/2021 08:00) Những cổ phiếu “đắt xắt ra miếng” trên TTCK Việt Nam (22/02/2021 07:39) TBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 23:43) TBD: Bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Ban Tài chính Kế toán từ 01/01/2021 (04/01/2021 02:24)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,509,898,410 2,458,098,278 2,375,825,416 2,422,324,382
Giá vốn hàng bán 2,054,620,372 2,071,833,944 1,975,136,999 2,060,709,403
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 455,278,038 386,240,134 400,350,845 361,427,548

READ  Những Cổ Phiếu Nên Đầu Tư Dài Hạn 2020, Danh Mục Cổ Phiếu Đầu Tư Dài Hạn Tốt Nhất

Xem thêm: Vay Tiền Nhanh Trong Ngày Tại Vĩnh Phúc, Vay Tiền Nhanh Vĩnh Phúc 0% Lãi Suất Trong 30&#39

Lợi nhuận tài chính -68,547,277 -73,086,209 -62,967,893 -40,152,649
Lợi nhuận khác -2,990,944 1,497,831 -88,568 -4,017,387
Tổng lợi nhuận trước thuế 139,437,304 135,471,967 152,797,397 160,891,152
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 105,184,469 102,743,441 118,077,849 141,822,464
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 105,184,469 102,743,441 118,077,849 141,822,464
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,715,068,536 1,293,721,903 1,086,130,720 1,191,392,769
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,899,477,537 1,512,807,805 1,347,158,309 1,443,222,402
Nợ ngắn hạn 1,456,013,779 1,020,000,666 812,508,688 826,453,250
Tổng nợ 1,475,464,279 1,060,575,935 824,409,043 834,904,164
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 424,013,258 452,231,870 522,749,266 608,318,238
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Bộ Lạc Là Gì ? Thế Nào Là Thị Tộc, Bộ Lạc

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button