Cổ phiếu

Cập Nhật Cổ Phiếu Thép Việt Đức Vg Pipe, Thép Việt Đức

*

Đang xem: Cổ phiếu thép việt đức

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,849,394,211 1,464,382,409 1,537,054,646 1,844,217,903

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Sao Thái Dương Cổ Phiếu, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ssi

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,448,055,675 1,255,945,723 1,486,326,222 1,303,882,747

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Atranminhdung.vnM Htranminhdung.vnX 2.0 15.3 7.6 4,128.9
BHtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Htranminhdung.vnX 1.8 21.0 11.7 2,486.3
BID Htranminhdung.vnX 1.8 43.2 24.3 176,968.8
BMI Htranminhdung.vnX 2.0 28.5 14.4 2,457.4
BRC Htranminhdung.vnX 1.7 13.8 8.1 148.5
BCM Htranminhdung.vnX 1.9 56.9 30.1 63,135.0
BVH Htranminhdung.vnX 1.7 60.0 34.5 44,910.5
CHP Htranminhdung.vnX 1.9 18.7 9.9 2,762.0
CKG Htranminhdung.vnX 1.7 15.7 9.1 1,357.1

Xem thêm: Top 5+ Vay Tiền Nhanh Không Thẩm Định Nhà, Liệu Ngân Hàng Có Chấp Nhận Không?

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Cổ Phiếu Dxg F319 - Dxg: Ctcp Tập Đoàn Đất Xanh

Trả lời

Back to top button