Cổ phiếu

Cổ Phiếu Tcl – Báo Cáo Phân Tích

TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu tcl

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tháng 11/2006 Xí nghiệp Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng được thành lập theo Quyết Định 82/2006/QĐ – BQP. Tháng 3/2007 Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng được tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Tháng 12/2009 Chính thức niêm yết 17 triệu cổ phiếu trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã TCL
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

27/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
26/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
24/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/12/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:44
30/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
14/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
27/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/03/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
26/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
30/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
24/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
06/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
18/01/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCL: 29.4.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021 16:36) TCL: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/04/2021 15:04) TCL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 (09/03/2021 16:06) TCL: Quyết định của Cục thuế TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế và đã khắc phục vi phạm (09/02/2021 16:59) TCL: Bổ nhiệm ông Châu Thanh Hải làm Phó Giám đốc từ 8.2.2021 (08/02/2021 17:18) TCL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 17:43)
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Winsbank Lừa Đảo - Sự Thật Đầu Tư X10 Tài Sản !

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 265,136,034 286,614,416 291,010,455 274,428,270
Giá vốn hàng bán 226,156,844 246,616,412 229,978,066 228,582,751

Xem thêm: Địa Chỉ Cho Vay Tiền Nóng Không Cần Vay Tiền Nóng Xã Hội Đen

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 38,979,190 39,998,004 61,032,389 45,845,519
Lợi nhuận tài chính 7,799,333 1,437,637 3,850,088 968,871
Lợi nhuận khác -10,849 -99,347 -242,240 -105,994
Tổng lợi nhuận trước thuế 27,311,681 24,021,555 43,865,563 27,630,725
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 21,852,058 19,183,576 36,634,171 21,925,926
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 21,392,398 18,670,228 36,007,389 21,779,171
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 494,752,683 478,244,987 396,653,641 436,999,531
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,085,101,162 1,046,439,401 947,091,749 978,472,220
Nợ ngắn hạn 273,020,421 365,542,168 244,538,830 255,960,962
Tổng nợ 344,750,414 443,984,642 312,567,469 323,989,600
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 740,350,747 602,454,759 634,524,280 654,482,620
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCL : Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Quyền Được Trả Cổ Tức Của Cổ Phiếu Phổ Thông Được Xác Định Căn Cứ

Xem thêm: 1/ Mock Là Gì – Tìm Hiểu Về Stub, Mock Và Fake Trong Unit Test

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button