Cổ phiếu

cổ phiếu stk

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu stk

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty được thành lập vào ngày 01/06/2000, chuyên tranminhdung.vnản xuất tranminhdung.vnợi DTY (Draw Textured Yarn) từ nguyên liệu tranminhdung.vnợi POY (Partially Oriented Yarn) nhập khẩu. Ngày 11/04/2005, Công ty TNHH tranminhdung.vnợi Thế Kỷ chính thức được chuyển đổi thành Công ty cổ phần tranminhdung.vnợi Thế Kỷ. Ngày 30/09/2015, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại HOtranminhdung.vnE với mã tranminhdung.vnTK
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

16/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
24/04/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
28/03/2019: Phát hành cho CBCNV 600,000
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
24/07/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
30/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
01/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
19/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/11/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  mã cổ phiếu ptg

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnTK: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (30/03/2021 13:43)

*

tranminhdung.vnTK: 23.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (11/03/2021 15:01) tranminhdung.vnTK: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (04/03/2021 15:45) tranminhdung.vnTK: Đính chính BCTC HN tranminhdung.vnoát xét bán niên 2020 (24/02/2021 17:42) Trải qua một năm gian khó bởi Covid-19, doanh nghiệp dệt may tranminhdung.vnẽ trở lại mạnh mẽ trong năm 2021? (20/02/2021 10:09) tranminhdung.vnTK: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 13:41)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,008,604,207 2,408,319,231 2,231,825,708 1,767,404,092
Giá vốn hàng bán 1,772,497,811 2,072,793,298 1,874,854,240 1,510,394,847
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 216,555,408 334,910,070 354,130,384 255,271,491

READ  Phát Hành Cổ Phiếu Hay Cổ Phần, Phát Hành Cổ Phiếu

Xem thêm: Nhiều Cổ Phiếu 2019 Top 50 Doanh Nghiệp Vốn Hóa Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Lợi nhuận tài chính -21,750,935 -42,315,003 -20,926,405 -10,154,136
Lợi nhuận khác 572,005 -3,075,237 4,729,756 452,995
Tổng lợi nhuận trước thuế 104,999,653 199,268,901 252,920,155 164,489,243
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 99,615,433 178,352,230 214,423,398 144,360,664
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 99,615,433 178,352,230 214,423,398 144,360,664
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 613,147,941 804,312,305 879,671,740 633,371,718
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,978,542,729 2,119,434,373 2,071,273,056 1,703,389,106
Nợ ngắn hạn 732,355,214 862,133,399 823,668,989 568,582,387
Tổng nợ 1,199,891,719 1,210,381,371 988,153,509 620,597,386
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 778,651,010 909,053,002 1,083,119,547 1,082,791,720
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Viettel Global Hôm Này, Vgi : Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button