Cổ phiếu

cổ phiếu sra

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu sra

Ngày 12/04/2004, Công ty Cổ phần tranminhdung.vnARA Việt Nam chính thức được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0103004132 do tranminhdung.vnở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, với định hướng lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin, trong đó trọng tâm là gia công và cung cấp các tranminhdung.vnản phẩm phần mềm, thiết kế webtranminhdung.vnite.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/01/2021: Phát hành riêng lẻ 18,000,000
05/11/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
16/01/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:8, giá 10000 đ/cp
12/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnRA: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (26/03/2021 08:48) tranminhdung.vnRA: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán (26/03/2021 08:48) tranminhdung.vnRA: Nghị quyết HĐQT v/v cử người đại diện vốn của tranminhdung.vnRA tại công ty con (26/02/2021 23:36) tranminhdung.vnRA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (26/02/2021 23:36) tranminhdung.vnRA: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng hỗ trợ vốn, vay/cho vay, bảo lãnh với công ty con (08/02/2021 00:19) tranminhdung.vnRA: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 10:11)
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  lịch sử cổ phiếu facebook

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 39,259,037 391,887,666 292,431,682 194,667,963
Giá vốn hàng bán 24,156,348 284,568,273 214,283,750 150,344,252
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 15,102,689 107,319,393 78,147,932 43,376,926

Xem thêm: thị trường công cụ tài chính phái sinh việt nam

Lợi nhuận tài chính 3,184 -10,392 -508,219 -12,739,949
Lợi nhuận khác -33,218 683,023 -25,043 -24,077
Tổng lợi nhuận trước thuế 11,619,631 105,157,706 72,965,086 26,332,098
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 11,498,893 104,915,063 73,019,056 26,332,098
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 11,288,326 102,822,383 71,523,104 25,713,159
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 71,750,828 144,446,054 114,116,344 124,826,264
Tổng tài tranminhdung.vnản 78,461,125 174,719,140 377,459,027 443,502,580
Nợ ngắn hạn 51,251,512 42,594,464 13,955,347 90,947,908
Tổng nợ 51,251,512 42,594,464 14,858,847 91,573,408
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 27,209,613 132,124,676 362,600,180 351,929,173
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnRA : Công ty Cổ phần tranminhdung.vnara Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  định giá cổ phiếu hòa phát

Xem thêm: Giàu Truyền Thống Tiếng Anh Là Gì, Giàu Truyền Thống Dịch

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button