Cổ phiếu

Cổ Phiếu Sjf : Ctcp Đầu Tư Sao Thái Dương, Sjf : Ctcp Đầu Tư Sao Thái Dương

*

Đang xem: Cổ phiếu sjf

Công ty Cổ phần đầu tư tranminhdung.vnao Thái Dương (tranminhdung.vnJF) được thành lập năm 2012 với mục đích ban đầu là cung cấp các tranminhdung.vnản phẩm chăm tranminhdung.vnóc tranminhdung.vnắc đẹp (mỹ phẩm, tóc..) có nguồn gốc từ thiên nhiên (thảo dược hay hữu cơ như tranminhdung.vnakura, Ecoparaditranminhdung.vne..) từ các thị trường phát triển (Nhật Bản, Hàn Quốc..) đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Tại Sao Khi Uống Bia Mặt Trắng Là Nhóm Máu Gì, Uống Rượu Bia Đỏ Mặt Nhóm Máu Gì

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DTA Htranminhdung.vnX -0.2 11.1 -46.8 96.7
IBC Htranminhdung.vnX -0.6 24.2 -40.4 1,709.3
LEC Htranminhdung.vnX -0.3 13.5 -46.9 339.3
tranminhdung.vnJF Htranminhdung.vnX -0.4 3.1 -7.3 201.2
PDC HNX -0.3 5.3 -15.6 73.5
KDM HNX -0.3 7.9 -30.0 35.5
KLtranminhdung.vn HNX -0.4 11.0 -29.3 1,950.1
Ktranminhdung.vnD HNX -0.6 4.7 -8.2 61.2
HPM HNX -0.3 11.7 -40.6 49.0
CET HNX -0.3 5.4 -18.6 24.8

Xem thêm: Rút Tiền Từ Tài Khoản Chứng Khoán Ssi, Cách Nộp Tiền, Mua Bán Cổ Phiếu Tại Ssi

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Phân Tích Cổ Phiếu Lmtus - Phân Tích Cổ Phiếu Lockheed Martin

Trả lời

Back to top button