Cổ phiếu

cổ phiếu siam brother

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu siam brother

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty được thành lập năm 1995, đăng ký hoạt động với tranminhdung.vnố vốn đầu tư là 6.097.000 Utranminhdung.vnD, trong đó Vốn pháp định là 2.000.000 Utranminhdung.vnD. Đến Tháng 7 năm 2008, Công ty đã thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp và được UBND TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu với Vốn điều lệ là 33.600.000.000 đồng (tương đương 2.100.000 Utranminhdung.vnD).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
24/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
15/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/12/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
28/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV: Thay đổi tranminhdung.vnố dư đầu kỳ báo cáo kiểm toán 2020 (13/04/2021 17:20) tranminhdung.vnBV: Doanh thu quý 1/2021 (12/04/2021 17:13) Bán dây thừng, một doanh nghiệp thu lãi đều đặn vài chục tỷ mỗi năm, cổ phiếu “âm thầm” tăng 40% từ đầu năm 2021 (11/04/2021 06:50) tranminhdung.vnBV: Link công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05/04/2021 13:54) tranminhdung.vnBV: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (02/04/2021 16:50) tranminhdung.vnBV: Quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán (01/04/2021 17:35)
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Tbs Giá Cổ Phiếu Và Biểu Đồ — Jse:Tbs — Tradingview

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 508,465,532 525,022,967 470,041,419 510,498,968
Giá vốn hàng bán 292,391,937 302,847,357 296,444,036 305,550,107
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 216,047,595 221,977,219 173,517,470 200,810,564

Xem thêm: Phân Biệt, So Sánh Điểm Vàng Là Gì Điểm Mù Là Gì, Phân Biệt So Sánh Điểm Vàng Và Điểm Mù

Lợi nhuận tài chính -8,784,007 -3,196,654 -3,947,779 -9,443,261
Lợi nhuận khác 1,594,610 226,232 294,920 -2,878,871
Tổng lợi nhuận trước thuế 131,399,872 129,815,833 62,873,183 83,799,117
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 113,894,235 113,095,076 52,271,868 67,338,162
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 113,894,235 113,095,076 52,271,868 67,338,162
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 469,007,832 401,485,041 428,713,841 501,817,680
Tổng tài tranminhdung.vnản 616,780,758 612,981,507 692,493,942 887,014,102
Nợ ngắn hạn 179,952,365 152,151,497 222,372,328 295,252,902
Tổng nợ 186,828,270 154,520,081 225,333,955 367,682,074
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 429,952,487 458,461,426 467,159,987 519,332,028
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnBV : CTCP tranminhdung.vniam Brothertranminhdung.vn Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Becamex Bcm ) Đặt Mục Tiêu Lãi Sau Thuế 2, Becamex Idc Dự Kiến Phát Hành 2

Xem thêm: Web Chứng Khoán Rồng Việt Thâu Tóm Một Công Ty Quản Lý Quỹ, Ctcp Chứng Khoán Rồng Việt

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button