Cổ phiếu

cổ phiếu sgs

tranminhdung.vnGtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Vận tải biển tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu sgs

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Vận tải biển tranminhdung.vnài Gòn tiền thân là Công ty Vận tải biển tranminhdung.vnài Gòn, được thành lập ngày 22/09/1981. Công ty hoạt động dưới hình thức CTCP theo quyết định ngày 09/12/2004 của UBND thành phố HCM. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường biển trong và ngoài nước; đại lý môi giới hàng hải cho các tàu trong và ngoài nước…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

07/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23.5%
09/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
08/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnGtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Vận tải biển tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnGtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Vận tải biển tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp (14/05/2021 08:50) tranminhdung.vnGtranminhdung.vn: Bổ nhiệm ông Lê Minh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ 28/04/2021 (06/05/2021 18:52) tranminhdung.vnGtranminhdung.vn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (06/05/2021 18:52) tranminhdung.vnGtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (06/05/2021 18:52) tranminhdung.vnGtranminhdung.vn: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức Phụ trách quản trị từ 09/04/2021 (20/04/2021 12:13) tranminhdung.vnGtranminhdung.vn: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 (31/03/2021 08:26)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  jyp entertainment giá cổ phiếu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 98,278,521 121,822,005 137,907,963 181,652,746
Giá vốn hàng bán 81,309,666 99,094,661 109,425,778 139,335,597
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 16,968,855 22,727,344 28,475,619 42,317,148

Xem thêm: Tiểu Sử Tiên Cookie Là Ai ? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nữ Ca Nhạc Sĩ

Lợi nhuận tài chính 31,427,525 5,992,697 5,904,760 7,907,906
Lợi nhuận khác 293,567 482,840 600,746 287,718
Tổng lợi nhuận trước thuế 44,127,718 26,078,391 28,228,642 36,409,329
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 42,762,538 21,606,866 22,822,717 31,141,678
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 42,343,777 21,102,857 22,370,386 30,491,922
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 153,266,953 162,056,560 154,625,387 137,510,853
Tổng tài tranminhdung.vnản 240,396,482 243,251,859 235,493,594 231,806,559
Nợ ngắn hạn 19,982,341 29,808,171 34,597,073 25,736,027
Tổng nợ 30,807,221 40,456,552 45,893,955 34,585,027
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 209,589,261 202,795,307 189,599,639 197,221,532
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu hoa sen

Xem thêm: bài tập tính duration của trái phiếu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button