Cổ phiếu

cổ phiếu sgn

tranminhdung.vnGN : Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất tranminhdung.vnài Gòn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu sgn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Phục vụ Mặt đất tranminhdung.vnài Gòn được chuyển đổi từ Trung tâm dịch vụ Hàng không theo quyết định ngày 30/12/2004 của Cục trưởng cục hàng không VN. Ngày 01/01/2015, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của Cảng hàng không, tranminhdung.vnân bay; cung ứng dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không; cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

13/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
14/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
05/07/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
05/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
10/10/2016: Phát hành cho CBCNV 332,684
14/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:40

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Maã Cổ Phiếu Mastercard Cổ Tức Trả Bằng Cổ Phiếu, Mastercard Cổ Tức Trả Bằng Cổ Phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnGN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vno với cùng kỳ và nguyên nhân ảnh hưởng đến KQKD năm 2020 (24/03/2021 16:40) tranminhdung.vnGN: 24.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (08/03/2021 10:20) tranminhdung.vnGN: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01/03/2021 14:06) tranminhdung.vnGN: Em bà Lê Thị Hoàng Oanh – Phó TGĐ chưa bán 4.350 cp (26/02/2021 15:35) tranminhdung.vnGN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (29/01/2021 15:13) tranminhdung.vnGN: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (27/01/2021 08:54)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 114,144,403 123,933,234 157,548,175
Giá vốn hàng bán 225,431,803 100,031,108 106,069,707 131,512,034

READ  Flc : Công Ty Cổ Phiếu Flc : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flc, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Xem thêm: Xăng Thơm Tiếng Anh Là Gì ? 5 Điều Cần Biết Về Hóa Chất Xăng Thơm

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 109,769,367 14,113,295 17,863,527 26,036,141
Lợi nhuận tài chính 5,889,800 3,232,589 3,198,452 2,291,977
Lợi nhuận khác 5,243 115,656 -39,273 8,501
Tổng lợi nhuận trước thuế 93,199,182 3,494,918 6,953,416 5,555,805
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 74,566,833 2,627,095 3,970,418 4,669,713
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 70,562,585 5,619,600 5,166,520 6,599,489
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 783,698,356 677,101,790 617,963,128 588,372,604
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,299,441,393 1,200,151,645 1,108,107,475 1,045,359,251
Nợ ngắn hạn 256,951,039 318,570,134 209,248,450 149,183,329
Tổng nợ 271,034,293 330,412,952 220,839,208 160,566,647
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,028,407,100 869,738,693 887,268,267 884,792,604
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Cách Kiếm Tiền Từ Botv – Kiếm Tiền Với Botv Như Thế Nào

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button