Cổ phiếu

cổ phiếu rạng đông

RAL : Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu rạng đông

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 theo quyết định tranminhdung.vnố 003BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông và đến tháng 6/1994 được đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông. 30/3/2004 công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức chuyển thành CTCP vào tháng 7/2004 và đổi tên là CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với VĐL là 79.15.000.000 đồng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

08/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
09/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
06/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
09/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
05/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
06/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
24/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
04/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
25/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
08/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
24/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
05/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
09/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Danh Mục Cổ Phiếu Ngành Điện : Cơ Hội Không Dễ Nắm Bắt, Cổ Phiếu Ngành Điện Vẫn Chưa Hết Nóng

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

RAL: 13.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/04/2021 10:51) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 12-16/4 (12/04/2021 08:50) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp (08/04/2021 21:30) Rạng Đông (RAL) chốt quyền nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (06/04/2021 12:05) RAL: Đã phát hành 575.000 cp Etranminhdung.vnOP (05/04/2021 16:07) RAL: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 12.075.000 cp (05/04/2021 16:07)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,275,136,548 3,637,105,279 4,266,942,499 4,931,403,190
Giá vốn hàng bán 2,372,989,991 2,634,666,337 2,966,451,873 3,414,540,926

READ  định giá cổ phiếu pow

Xem thêm: Review Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vndirect Chi Nhánh Tphcm, Vndirect: Công Ty Cp Chứng Khoán Vndirect

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 897,246,582 986,597,447 1,289,307,976 1,507,906,149
Lợi nhuận tài chính -28,927,930 -63,211,773 -66,584,992 -51,296,738
Lợi nhuận khác 3,083,195 25,848,967 -198,958,006 -11,765,307
Tổng lợi nhuận trước thuế 271,182,729 259,179,173 161,549,159 423,888,150
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 214,314,086 204,327,255 125,170,403 336,082,279
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 214,314,086 204,327,255 125,170,403 336,082,279
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,178,611,229 2,428,396,010 2,716,950,895 3,731,062,012
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,380,850,012 2,739,793,761 3,014,716,628 4,026,011,672
Nợ ngắn hạn 1,641,205,455 1,916,936,751 2,179,357,575 2,945,866,348
Tổng nợ 1,642,042,941 1,917,774,237 2,180,195,061 2,946,703,834
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 738,807,071 822,019,523 834,521,567 1,079,307,837
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Hạt Tiểu Hồi Là Gì – Hạt Tiểu Hồi Dùng Làm Gì Tốt Nhất

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button