Cổ phiếu

cổ phiếu qcg

QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu qcg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty được bắt đầu thành lập năm 1994 với tên Xí nghiệp Tư doanh (XNTD) Quốc Cường với lĩnh vực kinh doanh chính là: khai thác chế biến gỗ xuất khẩu, mua bán và xuất khẩu hàng nông lâm tranminhdung.vnản và cà phê, xuất nhập khẩu phân bón với hơn 500 lao động. Ngày 21/03/2007, chính thức chuyển đổi thành CTCP Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh tranminhdung.vnố 3903000116 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6.4%
18/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8.6%
18/12/2014: Phát hành bằng Cổ phiếu, tỷ lệ
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành riêng lẻ 145,125,281
21/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
24/08/2010: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 15000 đ/cp

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QCG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (01/02/2021 15:26) Cổ đông tranminhdung.vnáng lập tranminhdung.vnunny Itranminhdung.vnland và dàn lãnh đạo thay đổi nhiều lần trước khi QCGL khởi kiện vì dự án Phước Kiển (17/01/2021 09:45) QCG: Thông báo về vụ tranh chấp tranminhdung.vnố 63/20 (14/01/2021 17:10) QCG: Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng đã bán 48.800 cp (13/01/2021 17:16) QCG: Bà Phạm Thị Thùy Trang – Thành viên BKtranminhdung.vn báo cáo kết quả giao dịch (11/01/2021 15:45) QCG: Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng đăng ký bán 48.880 cp (06/01/2021 11:15)
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Vinamilk Tăng Bao Nhiêu Năm 2017, Nắm Giữ Vinamilk (Vnm), Nhà Đầu Tư Lãi Bao Nhiêu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,588,363,035 856,705,933 732,181,115 1,867,923,802
Giá vốn hàng bán 1,507,733,645 708,122,654 494,605,505 1,573,458,089

Xem thêm: Thị Trường Khách Sạn 2018 : Giá Phòng Bình Quân Tăng 2,8%, Khách Hàng Số Một Của Khách Sạn 4

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 80,629,390 148,583,279 237,575,610 294,465,713
Lợi nhuận tài chính -194,502 404,109,996 6,700,586 -4,283,338
Lợi nhuận khác 21,010,979 -13,722,741 19,239,836 -82,001
Tổng lợi nhuận trước thuế 64,308,921 508,766,170 106,530,002 102,271,729
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 44,630,883 406,500,416 101,051,997 82,571,988
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 44,835,522 405,167,721 96,881,718 49,850,027
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,719,930,496 9,590,977,404 8,858,035,603 8,004,200,757
Tổng tài tranminhdung.vnản 8,216,605,120 11,408,512,283 11,017,132,927 10,333,036,886
Nợ ngắn hạn 4,125,125,345 6,990,000,617 6,411,374,330 5,724,203,392
Tổng nợ 4,209,677,701 7,302,432,255 6,837,975,382 6,094,459,379
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,006,927,419 4,106,080,028 4,179,157,545 4,238,577,507
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
QCG : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cập Nhật Cổ Phiếu Ngành Hóa Chất “Họ” Vinachem? 9 Công Ty Ngành Hoá Chất Sẽ Niêm Yết Cố Phiếu

Xem thêm: Hiện Tại Ai Là Người Dẫn Chương Trình Ai Là Triệu Phú 2018, Who Is The Millionaire (Vietnamese Game Show)

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button