Cổ phiếu

cổ phiếu pxs

PXtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu pxs

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
20/10/1983 Thành lập XN Kết cấu thép – Trực thuộc Xí nghiệp liên hợp Xây lắp Dầu khí. 28/09/1995 Đổi tên XN Kết cấu thép thành XN Kết cấu Kim loại & Lắp máy thuộc Cty Thiết kế & Xây dựng DK. 21/12/2007 Thành lập Công ty TNHH MTV Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí. 26/11/2009 Chuyển đổi hình thức từ Công ty TNHH MTV tranminhdung.vnang Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
Giữ nguyên diện kiểm tranminhdung.vnoát từ 24.4.2020 do những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
26/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
20/08/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:1, giá 12.703 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
15/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
02/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5.5%
19/11/2013: Phát hành riêng lẻ 9,369,339
22/10/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.5%
20/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/11/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:3, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
23/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
29/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giải bài tập quyền chọn mua cổ phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

PXtranminhdung.vn: Ông Đinh Văn Hưng – CT.HĐQT chưa bán 70.000 cp (22/02/2021 13:58) PXtranminhdung.vn: Ông Đinh Văn Tân – Giám đốc đăng ký mua 100.000 cp (02/02/2021 17:49) PXtranminhdung.vn: Giải trình biến động KQKD quý 4/2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (28/01/2021 17:38) PXtranminhdung.vn: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 4/2020 tranminhdung.vno với quý 4/2019 (28/01/2021 17:34) PXtranminhdung.vn: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (27/01/2021 02:00) PXtranminhdung.vn: Công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 (26/01/2021 01:36)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 178,656,409 298,082,924 347,912,830 312,315,185
Giá vốn hàng bán 169,283,116 282,013,116 342,914,011 296,130,643

READ  Cổ Phiếu Tcb F319 ) Techcombank Đã Bán Hơn 164, Người Nhà Lãnh Đạo Techcombank Muốn Mua 200

Xem thêm: So Sánh Cổ Phiếu Thường Cổ Phiếu Ưu Đãi Và Trái Phiếu, So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 9,373,293 16,069,808 4,998,819 16,184,543
Lợi nhuận tài chính -1,484,409 -2,975,647 -1,807,892 -3,675,289
Lợi nhuận khác -658,521 -12,399 31,438 -1,810,639
Tổng lợi nhuận trước thuế 313,364 281,413 488,499 848,835
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 313,364 281,413 488,499 335,163
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 313,364 281,413 488,499 335,163
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 446,339,445 635,955,470 657,045,492 699,337,145
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,135,206,846 1,301,300,491 1,293,976,501 1,325,249,084
Nợ ngắn hạn 789,131,856 956,579,843 947,484,152 981,996,057
Tổng nợ 797,255,484 963,067,716 953,947,939 984,885,360
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 337,951,362 338,232,775 340,028,561 340,363,724
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Tổng Hợp 50+ Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Mới Nhất, Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button