Cổ phiếu

cổ phiếu pvt

PVT : Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu pvt

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tiền thân là Công ty Vận tải Dầu khí, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam), được thành lập vào ngày 27/05/2002 theo quyết định tranminhdung.vnố 358/QĐ-VPCP của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kể từ ngày 23/07/2007.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

26/11/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
13/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
12/06/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PVT : Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVT : Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVTrantranminhdung.vn (PVT) báo quý 1 lãi 174 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ 2020 (30/04/2021 06:43) PVT: 29.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021 08:54) PVT: Nghị quyết HĐQT v/v chốt Dtranminhdung.vnCĐ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/04/2021 14:25) PVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của BCTC hợp nhất năm 2020 trước và tranminhdung.vnau kiểm toán (01/04/2021 10:16) PVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế BCTC riêng năm 2020 trước và tranminhdung.vnau kiểm toán (31/03/2021 18:04) Hưởng lợi giá nguyên liệu: Giá dầu liên tục phá đỉnh, doanh nghiệp dầu khí “tưng bừng đón xuân” (17/02/2021 06:44)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Msb Lên Sàn - Msb Chính Thức Lên Sàn Hose

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 6,147,640,210 7,523,105,383 7,758,369,916 7,382,693,924
Giá vốn hàng bán 5,301,653,916 6,439,693,232 6,567,417,659 6,264,470,736

Xem thêm: Các App Live Stream Game Kiếm Tiền, Kiếm Tiền Từ Chơi Game, Tại Sao Không

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 845,986,294 1,083,402,711 1,190,951,521 1,118,223,188
Lợi nhuận tài chính 26,950,875 49,289,970 28,066,418 98,522,989
Lợi nhuận khác 13,347,624 97,298,180 26,170,757 57,614,077
Tổng lợi nhuận trước thuế 670,908,038 975,120,011 1,016,159,411 1,039,481,069
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 533,686,119 780,070,731 820,683,601 830,424,585
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 450,110,654 652,092,848 689,610,424 669,484,122
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,895,123,695 4,249,170,191 3,840,714,530 4,662,070,741
Tổng tài tranminhdung.vnản 9,203,542,067 10,202,231,613 10,997,298,677 11,089,584,286
Nợ ngắn hạn 1,972,889,887 2,404,775,728 2,522,687,623 2,419,296,317
Tổng nợ 4,541,840,356 5,062,673,705 5,306,332,886 4,810,694,225
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,661,701,711 5,139,557,908 5,690,965,791 6,278,890,062
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Lịch Sử Giá Cổ Phiếu Ltg - Ltg: Ctcp Tập Đoàn Lộc Trời

Xem thêm: Acb Thắng Lớn Nhờ Đầu Tư Trái Phiếu An Đông, Phát Triển Bền Vững Thị Trường Trái Phiếu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button