Cổ phiếu

Cổ Phiếu Pvc Land ) – Pvc Không Còn Là Cổ Đông Của Pvc Land

*

Đang xem: Cổ phiếu pvc land

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Người Yêu Đồng Giới Của An Nguy Là Ai ? Toàn Bộ Thông Tin Về An Nguy The Face

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,143,243,808 6,378,969,720 6,241,559,836 6,177,276,589

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DTA Htranminhdung.vnX -0.2 10.4 -43.6 107.4
LEC Htranminhdung.vnX -0.3 13.3 -46.0 353.7
tranminhdung.vnJF Htranminhdung.vnX -0.3 3.9 -12.1 202.0
TDH Htranminhdung.vnX -0.3 6.8 -26.1 938.4
UDC Htranminhdung.vnX -0.3 6.7 -24.6 233.6
L61 HNX -0.2 10.8 -59.1 56.8
TTH HNX -0.3 3.5 -10.0 78.5
VMI HNX -0.3 0.6 -1.9 6.6
tranminhdung.vnPI HNX -0.2 17.9 -88.6 70.6
tranminhdung.vn74 HNX -0.3 5.5 -16.6 33.7

Xem thêm: xem chứng khoán mbb

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Ai Hưởng Lợi? Điều Kiện Để Phát Hành Cổ Phần Riêng Lẻ

Trả lời

Back to top button