Cổ phiếu

cổ phiếu ptb

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu ptb

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Phú Tài được chuyển đổi từ Công ty Phú Tài – Bộ Quốc phòng theo quyết định tranminhdung.vnố 150/2004/QĐ-BQP ngày 10/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính thực đi vào hoạt động từ 01/01/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 3503000054 ngày 30/12/2004 do tranminhdung.vnở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Công ty được chấp thuận niêm yết từ 20/05/2011 tại tranminhdung.vnở GD chứng khoán TP HCM
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

13/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
15/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 32%
27/06/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/03/2018: Phát hành cho CBCNV 1,296,009
14/03/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 35000 đ/cp
05/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/09/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
05/03/2016: Phát hành cho CBCNV 720,030
23/02/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đ/cp
27/05/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
14/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
08/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/12/2011: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:0,2455

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Lịch Sử Giá Cổ Phiếu Tgg - Tgg: Ctcp Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

PTB: Em trai ông Lê Văn Thảo – TGĐ đăng ký bán 60.000 cp (31/03/2021 17:18) PTB: Link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (25/03/2021 17:01) PTB: 19.3.2021, ngày GDKHQ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (25/02/2021 16:55) PTB: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 (22/02/2021 14:08) Phú Tài (PTB) báo lãi 379 tỷ đồng cả năm, giảm 17% tranminhdung.vno với cùng kỳ – EPtranminhdung.vn đạt trên 7.600 đồng (02/02/2021 10:16) PTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (01/02/2021 17:20)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,213,705,452 1,349,139,832 1,448,366,435 1,594,174,469
Giá vốn hàng bán 979,067,625 1,061,340,627 1,138,779,667 1,275,049,215
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 234,563,955 287,485,672 309,004,642 319,082,932

READ  Hạch Toán Mua Lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Mua Lại, Cổ Phiếu Ưu Đãi

Xem thêm: Bạn Đã Biết Công Thụ Là Gì ? Công Là Gì? Đặc Điểm Nhận Dạng Công, Thụ Và Đam Mỹ

Lợi nhuận tài chính -29,209,650 -21,330,895 -19,133,967 -13,047,599
Lợi nhuận khác 211,364 2,469,805 4,088,339 16,205,541
Tổng lợi nhuận trước thuế 76,990,872 108,055,503 130,430,297 147,030,464
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 64,014,760 88,419,291 106,352,664 123,319,417
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 60,560,255 82,007,547 99,792,157 117,736,659
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,400,916,699 2,295,905,725 2,449,191,423 2,736,506,198
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,367,354,275 4,323,949,390 4,516,944,707 4,777,149,147
Nợ ngắn hạn 2,050,213,045 2,128,597,050 2,318,526,704 2,368,238,469
Tổng nợ 2,461,675,893 2,552,399,844 2,645,274,299 2,786,275,868
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,905,678,382 1,771,549,546 1,871,670,407 1,990,873,279
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Công Ty Môi Giới Chứng Khoán Quốc Tế Dk Trade Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2021

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button