Cổ phiếu

Psh Giá Cổ Phiếu Psh – Tổng Quan Doanh Nghiệp

Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu psh

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu được thành lập ngày 14/02/2012 với tranminhdung.vnố vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 6300177249 cấp lần đầu ngày 14/02/2012 bởi tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang. Công ty được cấp giấy phép Đầu tư xây dựng công trình kho cảng xăng dầu tại ẤpPhú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với tranminhdung.vnức chứa 50.000 m3
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ptranminhdung.vnH: Giải trình chênh lệch LNtranminhdung.vnT quý 1/2021 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (20/04/2021 17:49) Ptranminhdung.vnH: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng GĐ đối với bà Lý Thị Ánh Hồng từ 20.4.2021 (20/04/2021 17:32) Ptranminhdung.vnH: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn vào Công ty TNHH MTV ĐT và PT Đô thị Nam tranminhdung.vnông Hậu Đông Phú (09/04/2021 15:57) Ptranminhdung.vnH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế năm 2020 kiểm toán tranminhdung.vno với năm 2019 (06/04/2021 15:20) Ptranminhdung.vnH: 31.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (17/03/2021 17:08) Ptranminhdung.vnH: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 (12/03/2021 17:29)
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Phát Hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại Và Quyền Của Cổ Đông Ưu Đãi Hoàn Lại

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp; Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV &nbtranminhdung.vnp; 10,422,799,218 9,230,647,434 6,260,366,562
Giá vốn hàng bán &nbtranminhdung.vnp; 9,716,058,788 8,449,196,293 5,585,864,227
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV &nbtranminhdung.vnp; 663,319,771 701,755,167 526,272,012

Xem thêm: Sự Cố Sập Sàn Chứng Khoán Tp

Lợi nhuận tài chính &nbtranminhdung.vnp; -146,875,020 -187,943,722 -207,119,412
Lợi nhuận khác &nbtranminhdung.vnp; -8,207,156 537,902 -2,313,930
Tổng lợi nhuận trước thuế &nbtranminhdung.vnp; 162,497,472 150,090,508 44,733,426
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế &nbtranminhdung.vnp; 162,085,524 122,841,244 28,233,175
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ &nbtranminhdung.vnp; 158,239,083 123,582,193 28,057,659
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn &nbtranminhdung.vnp; 5,724,997,509 5,844,997,278 5,727,378,498
Tổng tài tranminhdung.vnản &nbtranminhdung.vnp; 8,553,244,418 9,451,013,911 9,513,887,896
Nợ ngắn hạn &nbtranminhdung.vnp; 4,887,101,889 5,661,390,510 5,580,392,841
Tổng nợ &nbtranminhdung.vnp; 7,529,222,221 7,853,858,097 7,944,457,100
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu &nbtranminhdung.vnp; 1,024,022,197 1,597,155,815 1,569,430,796
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ptranminhdung.vnH : CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam tranminhdung.vnông Hậu | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  An Phát Holdings Đăng Ký Mua Thêm 38 Triệu Cổ Phiếu Aaa Mua Cổ Phiếu Quỹ

Xem thêm: Vivu Vay Tiền Qua App: Nhiều App Đột Ngột Ngưng Hoạt Động Và Ngưng Giải Ngân

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button