Cổ phiếu

cổ phiếu ppc

PPC : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu ppc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (nay là CTCP Nhiệt điện Phả Lại) được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 22 ĐL/TCCB của Bộ Điện lực vào ngày 26/04/1982, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực I. Công ty Nhiệt điện Phả Lại chính thức chuyển đổi tranminhdung.vnang CTCP với tên mới là CTCP Nhiệt điện Phả Lại theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần tranminhdung.vnố 0403000380 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/01/2006. Ngày 15/5/2006, CTCP Nhiệt điện Phả Lại chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:19/05/2006Với Khối lượng (cp):307,196,006Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):36.9Ngày giao dịch cuối cùng:11/01/2007
12/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11.5%
18/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.5%
17/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
11/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
08/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
29/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
29/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
18/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
22/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
29/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
23/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
14/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
22/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
01/02/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu sgs

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 chưa đến 1/3 thực hiện năm trước (14/03/2021 15:42) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 8-12/3 (08/03/2021 09:27) PPC: 12.3.2021, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 (1.150 đ/cp) (03/03/2021 18:22) PPC: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (03/03/2021 16:43) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp (03/03/2021 06:21) PPC: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (01/03/2021 11:16)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017 Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 6,235,981,560 7,116,831,966 8,182,925,336 7,929,383,129
Giá vốn hàng bán 5,445,269,601 5,969,677,401 6,904,567,814 6,920,070,150

READ  Cổ Phiếu Ngành Nước Giải Khát Chương Dương, Hấp Dẫn Cổ Phiếu Ngành Bia >>

Xem thêm: Hội Vay Tiền Nóng Xã Hội Đen Ở Bình Dương, Vay Tiền Đứng Bình Dương

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 790,711,959 1,147,154,565 1,278,357,522 1,009,312,979
Lợi nhuận tài chính 292,332,511 363,863,627 325,053,601 280,183,225
Lợi nhuận khác 825,010 -14,362,793 1,340,638 2,090,072
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,003,196,029 1,407,870,008 1,529,525,494 1,210,647,960
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 853,998,500 1,122,451,955 1,260,867,472 1,011,036,144
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 853,998,500 1,122,451,955 1,260,867,472 1,011,036,144
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,585,591,830 3,926,265,561 4,208,160,335 4,259,412,443
Tổng tài tranminhdung.vnản 7,548,447,094 6,974,941,588 7,255,635,235 7,233,703,490
Nợ ngắn hạn 1,564,978,115 1,324,976,291 1,290,794,292 749,779,730
Tổng nợ 2,071,503,115 1,324,976,291 1,290,794,292 749,779,730
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,476,943,978 5,649,965,298 5,964,840,942 6,483,923,760
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Bảng Điện Tử Chứng Khoán Trực Tuyến Tvsi, Bảng Giá Trực Tuyến Tvsi

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button