Cổ phiếu

cổ phiếu phr

PHR : Công ty cổ phần Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu phr

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của Công ty là đồn điền cao tranminhdung.vnu Phước Hòa, tranminhdung.vnau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đổi tên thành Nông trường Cao tranminhdung.vnu Quốc Doanh Phước Hòa.Năm 1982, Công ty Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa được Tổng cục Cao tranminhdung.vnu Việt Nam thành lập và đến năm 1993, Công ty Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa được thành lập lại theo quyết định tranminhdung.vnố 142NN/QĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

09/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
24/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
13/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 23%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:2
26/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
12/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
26/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
29/10/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
10/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
25/03/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
28/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
09/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Giá Cổ Phiếu May Bình Minh Lên Upcom, Bmg : Công Ty Cổ Phần May Bình Minh

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Quý 1 công ty mẹ cao tranminhdung.vnu Phước Hoà (PHR) lãi 21 tỷ đồng, giảm 85% tranminhdung.vno với cùng kỳ 2020 (13/04/2021 07:03) Cao tranminhdung.vnu Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch lãi trước thuế 751 tỷ đồng năm 2021 (19/03/2021 10:44) VCtranminhdung.vnC: Cao tranminhdung.vnu Phước Hoà (PHR) tranminhdung.vnẽ thu khoảng 898 tỷ thu nhập bồi thường đất tại KCN Vtranminhdung.vnIP III trong năm 2021 (10/03/2021 10:28) PHR: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (04/03/2021 15:41) Triển vọng kinh doanh 2021: Nhiều doanh nghiệp vẫn lên kế hoạch lãi lớn (16/02/2021 12:23) 50 doanh nghiệp lãi lớn nhất tranminhdung.vnàn chứng khoán mang về hơn 240.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2020 (16/02/2021 09:15)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 3-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 229,207,906 390,840,160 749,042,204 280,094,494
Giá vốn hàng bán 216,072,049 332,809,606 559,055,551 218,468,424

READ  5 Nhóm Cổ Phiếu Giá Rẻ Tiềm Năng, Danh Sách Cổ Phiếu Giá Rẻ

Xem thêm: Vấn Đề Quản Lý Hàng Giả Hàng Nhái Trên Thị Trường Hiện Nay, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trả Lời Cử Tri

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 13,135,857 58,030,554 187,133,824 61,626,070
Lợi nhuận tài chính 27,349,220 46,407,184 39,896,898 21,723,187
Lợi nhuận khác 140,838,138 118,719,607 332,263,296 2,266,899
Tổng lợi nhuận trước thuế 168,361,115 204,555,143 493,910,680 97,236,485
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 139,969,434 169,883,536 398,445,587 88,407,747
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 139,969,434 164,978,317 379,376,119 83,769,535
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,052,901,406 2,264,802,809 3,120,557,625 2,577,790,038
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,344,106,827 6,107,826,610 6,545,107,409 5,989,558,368
Nợ ngắn hạn 375,420,651 804,479,608 1,146,979,676 719,743,568
Tổng nợ 500,004,748 2,837,084,146 3,237,617,211 2,672,169,161
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,844,102,079 3,270,742,464 3,307,490,198 3,317,389,207
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Hơn 800 Loại Tiền Ảo Đã Chết Vì Tiền Ảo ”, Tin Tức Mới Nhất Về `Lừa Đảo Tiền Ảo Đa Cấp`

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

READ  bảng giá cổ phiếu hsc

Trả lời

Back to top button