Cổ phiếu

cổ phiếu phong phú

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu phong phú

Tiền thân của Tổng Công ty CP Phong Phú là Nhà máy Dệt tranminhdung.vnicovina – Phong Phú trực thuộc Công ty kỹ nghệ Bông Vải tranminhdung.vnợi Việt Nam do Chính quyền tranminhdung.vnài Gòn cũ trực tiếp quản lý, được thành lập năm 1964 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1967. Trải qua quá trình 53 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty CP Phong Phú trở thành một trong những đơn vị đứng đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Để có được thành quả đáng tự hào này, Phong Phu Corp trải qua một lịch tranminhdung.vnử phát triển và lớn mạnh không ngừng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
08/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
08/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
13/12/2017: Phát hành cho CBCNV 1,320,310

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PPH : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PPH : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PPH: Bổ nhiệm ông Đoàn Kiên giữ chức Giám đốc điều hành từ 01/04/2021 (15/04/2021 00:29) PPH: Chồng bà Phạm Thị Diệu Thúy – Người được ủy quyền công bố thông tin đã bán 75.995 CP (12/04/2021 01:42) PPH: 16.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (09/04/2021 16:09) PPH: Chồng bà Phạm Thị Diệu Thúy – Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký bán 75.995 CP (01/04/2021 12:09) PPH: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (01/04/2021 12:09) PPH: Bổ nhiệm bà Phạm Thị Diệu Thúy giữ chức người công bố thông tin từ 26/03/2021 (31/03/2021 08:26)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu vĩnh hoàn

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 650,129,358 434,013,371 491,733,155 532,975,656
Giá vốn hàng bán 573,289,394 386,414,488 429,001,596 474,955,174
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 74,533,988 45,579,403 60,873,030 56,771,092

Xem thêm: Sample Text Là Gì, Nghĩa Của Từ Example Text, Javanotes 8

Lợi nhuận tài chính -30,760,244 -6,485,754 -14,387,751 -12,504,881
Lợi nhuận khác -79,053 -105,045 548,758 -11,834,083
Tổng lợi nhuận trước thuế 87,972,745 83,746,952 80,781,139 46,789,312
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 87,874,222 83,146,952 80,331,139 46,251,948
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 87,721,255 82,140,331 79,429,021 45,606,499
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,355,535,077 1,965,070,723 1,880,501,422 1,566,984,979
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,451,340,588 4,078,253,127 3,975,646,784 3,777,437,384
Nợ ngắn hạn 1,697,424,675 1,477,690,234 1,288,697,711 1,110,449,136
Tổng nợ 2,823,225,202 2,566,774,400 2,375,679,366 2,132,614,574
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,628,115,386 1,511,478,727 1,599,967,418 1,644,822,810
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu uic

Xem thêm: Kenbi Ai Là Trai Ai Là Gái, Cuộc Đời Và Tình Yêu Của Chàng Tomboy Trẻ

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button