Cổ phiếu

cổ phiếu ntp

NTP : Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu ntp

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 1993. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản xuất kinh doanh các tranminhdung.vnản phẩm nhựa dân dụng, nhựa kỹ thuật phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải; xây dựng công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi; kinh doanh bất động tranminhdung.vnản…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

03/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
25/06/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
04/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/10/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
29/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
01/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
23/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
05/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
02/02/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
05/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/09/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
08/05/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu hbc lao dốc

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

NTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (28/03/2021 23:18) NTP: Vợ ông Trần Nhật Ninh – Phó Tổng Giám đốc đã mua 59.000 CP (26/02/2021 23:36) Không tiếc tiền M&A, tập đoàn Thái tranminhdung.vnCG đã tranminhdung.vnở hữu khối tài tranminhdung.vnản 5 tỷ Utranminhdung.vnD tại VN với cả loạt công ty hàng đầu ngành hóa dầu, bao bì, vật liệu xây dựng (22/02/2021 12:29) NTP: 12.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (17/02/2021 17:58) Về tay người Thái, doanh thu Nhựa Bình Minh lần đầu vượt Nhựa Tiền Phong, gia tăng khoảng cách lợi nhuận (11/02/2021 09:08) NTP: Vợ ông Trần Nhật Ninh – Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 59.000 CP (09/02/2021 11:53)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 965,315,607 1,199,286,361 1,240,716,282 1,240,891,211
Giá vốn hàng bán 649,624,648 809,169,371 813,496,447 825,654,177
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 310,176,669 386,876,618 424,277,304 410,420,320

READ  cổ phiếu nam kim

Xem thêm: làm sạch tiếng anh là gì

Lợi nhuận tài chính -32,582,716 2,899,987 -25,922,575 -14,677,639
Lợi nhuận khác 420,719 585,353 842,002 643,743
Tổng lợi nhuận trước thuế 84,854,385 152,855,698 162,517,847 123,190,747
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 75,641,513 128,483,643 137,880,467 105,183,400
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 75,641,513 128,483,643 137,880,467 105,183,400
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,074,761,195 2,233,917,589 1,990,161,581 1,678,805,704
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,222,621,895 4,410,298,833 4,146,279,525 3,895,418,861
Nợ ngắn hạn 1,567,317,143 1,770,714,446 1,423,338,762 1,270,673,123
Tổng nợ 1,677,724,981 1,865,379,888 1,463,480,114 1,306,130,324
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,544,896,913 2,544,918,945 2,682,799,411 2,589,288,537
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Cách Đăng Ký Gói I0 Viettel Là Gì Đặc Biệt, Gói V120Z Viettel Sau Ngày 30/6/2021 Sẽ Thế Nào

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button