Cổ phiếu

cổ phiếu nqn

NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu nqn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh được chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 Thành viên kinh doanh nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh (tiền thân là Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh). Công ty Cổ phần nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh chính thức bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2014 theo Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 5700100104 do tranminhdung.vnở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký ngày 31/12/2013.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

19/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5.92%
24/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5.36%
04/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.55%
17/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.12%
31/08/2018: Phát hành riêng lẻ 10,536,415

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (06/04/2021 07:57)

READ  Mua Bán Cổ Phiếu Otc - Các Loại Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán
*

NQN: 29.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (22/03/2021 11:30) NQN: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (11/03/2021 08:00) NQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 22:25) NQN: Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (26/01/2021 12:13) NQN: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020 (23/10/2020 07:20)
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 138,222,654 143,770,775 162,568,303 149,440,316
Giá vốn hàng bán 115,934,723 122,769,153 123,058,642 109,703,044
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 22,287,932 21,001,622 39,509,661 39,737,272

READ  Ý Nghĩa Của Lãi Suy Giảm Trên Cổ Phiếu Khi Lập Báo Cáo Tài Chính

Xem thêm: Search Results For “

Lợi nhuận tài chính -5,680,109 -9,558,466 -6,161,208 -6,160,305
Lợi nhuận khác -23,801 386,422 675,574 735,010
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,039,707 824,649 20,427,226 20,603,030
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 4,831,747 635,566 16,242,991 17,030,393
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 4,831,747 635,566 16,242,991 17,030,393
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 66,553,630 88,471,986 77,745,270 48,218,756
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,095,207,609 1,116,872,086 1,136,386,970 1,118,340,269
Nợ ngắn hạn 184,530,324 217,923,666 279,034,160 221,185,807
Tổng nợ 489,300,720 510,329,631 563,081,403 528,004,309
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 605,906,889 606,542,455 573,305,567 590,335,961
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NQN : Công ty Cổ phần Nước tranminhdung.vnạch Quảng Ninh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  biểu đồ cổ phiếu aaa

Xem thêm: Lễ Tam Phủ Đối Khám Là Gì – Tìm Hiểu Về Giải Oan Cắt Kết

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button