Cổ phiếu

cổ phiếu nam kim

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu nam kim

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được thành lập vào ngày 23/12/2002, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tranminhdung.vnố 3700477019 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 25, ngày 25/07/2019. Trụ tranminhdung.vnở chính đặt tại Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Năm 2011: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chính thức được niêm yết trên tranminhdung.vnàn chứng khoán vào ngày 14/01/2011 với mã cổ phiếu NKG.
1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
11/06/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
16/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/10/2017: Phát hành riêng lẻ 30,000,000
12/07/2017: Phát hành cho CBCNV 948,545
17/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
04/11/2016: Phát hành riêng lẻ 16,000,000
29/01/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
29/09/2015: Phát hành cho CBCNV 798,000
03/07/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
04/07/2014: Phát hành riêng lẻ 10,000,000
13/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

NKG : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
NKG : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NKG : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VDtranminhdung.vnC: Hàng tồn tích luỹ mạnh, Thép Nam Kim (NKG) có thể đạt đỉnh lợi nhuận trong quý 2/2021 (20/05/2021 00:07) Thép Nam Kim (NKG): Thị giá lên đỉnh, lên kế hoạch bán 10 triệu cổ phiếu quỹ (15/05/2021 10:01) NKG: Nghị quyết HĐQT v/v bán cổ phiếu quỹ (14/05/2021 17:37) Nguồn cung tranminhdung.vnản xuất thép trong nước hoàn toàn đáp ứng nhu cầu nội địa, ghìm cương giá thép như thế nào? (13/05/2021 22:35) Thép Nam Kim (NKG): Cổ phiếu lên cao nhất mọi thời kỳ, 1 Phó Tổng liền bán ra phần lớn cổ phần ngay đỉnh (13/05/2021 08:41) NKG: Bà Trần Ngọc Diệu – Phó TGĐ đã bán 1.000.000 cp (11/05/2021 17:28)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Kinh Nghiệm Mua Cổ Phiếu Ipo, Những Thương Vụ Ipo Đình Đám Nhất Lịch Sử

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,330,458,412 3,386,235,080 3,438,525,406 4,860,890,068
Giá vốn hàng bán 2,207,014,163 3,133,214,366 3,110,685,264 4,242,450,571

Xem thêm: Công Ty Đại Chúng Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 107,339,979 242,400,667 307,457,973 610,087,628
Lợi nhuận tài chính -27,816,826 -51,419,121 -29,036,093 -54,220,972
Lợi nhuận khác 1,086,983 -14,475 2,435,530 10,183,306
Tổng lợi nhuận trước thuế 10,901,169 91,658,921 170,981,727 365,837,984
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 17,300,228 82,621,672 153,983,318 318,787,624
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 17,300,228 82,621,672 153,983,318 318,787,624
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,325,605,481 4,856,462,316 4,272,731,991 6,944,738,420
Tổng tài tranminhdung.vnản 7,789,339,469 8,226,520,988 7,543,560,779 10,100,906,289
Nợ ngắn hạn 4,114,949,214 4,558,954,506 3,878,316,678 6,116,164,264
Tổng nợ 4,793,196,664 5,147,756,511 4,362,412,945 6,601,098,502
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,996,142,805 3,078,764,477 3,181,147,834 3,499,807,787
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Winsbank - Có Nên Mua Chờ Tăng Giá Không

Xem thêm: địa chỉ ủy ban chứng khoán nhà nước

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button