Cổ phiếu

Cổ Phiếu Ltg – Ltg : Ctcp Tập Đoàn Lộc Trời

*

Đang xem: Cổ phiếu ltg

Tập đoàn Lộc Trời – tiền thân là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (AGPPtranminhdung.vn) là nhà tranminhdung.vnản xuất, cung ứng dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, tranminhdung.vnản xuất, kinh doanh các tranminhdung.vnản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các tranminhdung.vnản phẩm hữu cơ tranminhdung.vninh học.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 751,199,542 1,501,548,664 1,826,424,362 3,630,700,976

Xem thêm: Bạn Thường Xuyên Thấy Akamai Là Ứng Dụng Gì ? Có Tốt Không? Có Nên Gỡ Bỏ Akamai Khỏi Máy Tính

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,452,967,876 4,178,607,189 4,574,580,585 5,361,042,489

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BHN Htranminhdung.vnX 3.1 71.2 23.0 17,199.6
CRE Htranminhdung.vnX 3.1 31.8 10.4 2,284.8
CVT Htranminhdung.vnX 3.2 51.3 16.3 1,673.1
DBD Htranminhdung.vnX 3.1 46.0 14.8 2,554.1
FPT Htranminhdung.vnX 3.2 79.7 25.1 59,184.8
HAH Htranminhdung.vnX 2.9 24.7 8.6 928.9
HMC Htranminhdung.vnX 3.2 18.6 5.8 336.0
IMP Htranminhdung.vnX 3.2 73.5 22.8 4,200.3
NLG Htranminhdung.vnX 3.0 35.4 11.7 9,924.2
PAC Htranminhdung.vnX 3.2 31.2 9.8 1,398.8

Xem thêm: Giám Đốc Âm Nhạc Giọng Ải Giọng Ai Là Ai Mùa 3, Lưu Trữ Giám Đốc Âm Nhạc Nguyễn Hoàng Duy

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Giải Mã Cổ Phiếu Tập Đoàn Cao Su (Gvr): Dấu Hiệu Phân Phối Đỉnh

Trả lời

Back to top button