Cổ phiếu

cổ phiếu lmh

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu lmh

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 545/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/04/2020 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Landmark Holding (Landmark Holding Jtranminhdung.vnC) tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Thăng Long được thành lập vào 24/05/2012, là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh các tranminhdung.vnản phẩm xăng dầu. Khởi đầu với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến nay, Công ty đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, là đối tác chiến lược của Petrolimex, Pv Oil
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HOtranminhdung.vnE:12/10/2018Với Khối lượng (cp):23,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):13.4Ngày giao dịch cuối cùng:19/06/2020
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LMH: CĐL Phạm Quốc Bình đã bán 2.532.200 CP, không còn là cổ đông lớn từ 26/03/2021 (06/04/2021 04:30) LMH: Cổ đông lớn Phạm Quốc Bình đã bán 72.000 CP (30/03/2021 08:07) LMH: Cổ đông lớn Phạm Quốc Bình đã bán 1.161.300 CP, đã mua 33.900 CP (23/03/2021 08:11) LMH: Ông Trần Thế Bình đã mua 936.000 CP, trở thành CĐL từ 05/03/2021 (17/03/2021 07:57) LMH: Cổ đông lớn Phạm Quốc Bình đã bán 2.034.900 CP (16/03/2021 10:37) LMH: Cổ đông lớn Phạm Quốc Bình đã mua 647.000 CP (09/03/2021 11:18)
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  công ty cổ phiếu ssi

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 278,154,523 49,290,206 489,882 35,879,493
Giá vốn hàng bán 273,987,542 46,461,701 151,388 34,051,443
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 4,152,664 2,828,505 338,494 1,787,141

Xem thêm: Trái Phiếu Phi Rủi Ro – Phân Biệt Tài Sản Rủi Ro Và Tài Sản Phi Rủi Ro

Lợi nhuận tài chính -1,811,328 -5,210,799 -2,942,498 -4,274,732
Lợi nhuận khác -20,832 -260,858 -177,820 -942,791
Tổng lợi nhuận trước thuế -5,193,886 -8,297,801 -5,257,141 -4,686,071
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -4,213,918 -8,297,801 -5,257,141 -4,686,071
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -4,143,908 -7,395,766 -5,257,141 -4,686,071
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 487,410,023 565,359,811 536,456,004 489,225,275
Tổng tài tranminhdung.vnản 575,860,256 651,135,751 619,464,683 522,367,632
Nợ ngắn hạn 297,802,042 406,416,812 395,734,169 365,280,735
Tổng nợ 299,663,336 411,339,775 395,734,169 365,280,735
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 276,196,920 239,795,976 223,730,514 157,086,897
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
LMH : Công ty Cổ phần Landmark Holding | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  hạch toán bán cổ phiếu đầu tư

Xem thêm: Cris Devil Gamer Là Ai ? Bật Mí Về Chàng Streamer Đa Tài Cris Devil Gamer Là Ai

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button