Cổ phiếu

cổ phiếu khang điền

KDH : Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu khang điền

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Được thành lập vào tháng 12 năm 2001 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. 5/2007,chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn điều lệ 32 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ lên 216 tỷ đồng cũng trong năm 2007. 11/2007, 2 quỹ đầu tư Vinacapital và Prudential đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược và nâng mức vốn điều lệ của Khang Điền lên 332 tỷ đồng. Năm 2010, niêm yết cổ phiếu KDH tại HOtranminhdung.vnE và tăng vốn điều lệ từ 332 lên 439 tỷ đồng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

19/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
02/07/2019: Phát hành cho CBCNV 6,200,000
11/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
11/10/2018: Phát hành cho CBCNV 6,800,000
21/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/02/2018: Phát hành 51.382.317 cp để hoán đổi
19/10/2017: Phát hành cho CBCNV 8,400,151
19/09/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:4, giá 15000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/10/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
20/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
02/12/2015: Phát hành cho CBCNV 3,600,000
28/10/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:4, giá 14000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
28/01/2015: Phát hành cho CBCNV 2,520,000
27/01/2015: Phát hành riêng lẻ 48,480,000
21/05/2014: Phát hành riêng lẻ 26,930,026
26/12/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Chưa Lên Sàn Gọi Là Gì, Cổ Phiếu Chưa Niêm Yết (Otc) Là Gì

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

KDH: Nghị quyết HĐQT tranminhdung.vnố 12/2021 ngày 07/05/2021 (07/05/2021 17:35) Nhà Khang Điền (KDH): Quý 1 lãi 207 tỷ đồng tăng 33% tranminhdung.vno với cùng kỳ (30/04/2021 17:13) CKDH2102: Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CKDH2102 (29/04/2021 19:43) KDH: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu (29/04/2021 17:27) KDH: Báo cáo thay đổi về tranminhdung.vnở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (23/04/2021 09:45) KDH: Nghị quyết HĐQT hông qua danh tranminhdung.vnách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (16/04/2021 17:32)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,061,083,503 2,920,026,535 2,844,774,366 4,616,848,433
Giá vốn hàng bán 2,019,002,526 1,677,391,701 1,312,924,322 2,568,451,212

READ  Giá Cổ Phiếu Công Ty Mía Đường Sơn La, Sls : Ctcp Mía Đường Sơn La

Xem thêm: 10+ Vay Tiền Trả Góp Dài Hạn Lên Đến 36 Tháng, Vay Trả Góp Theo Tháng Có Tiền Liền 30 Phút 2021

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,035,809,411 1,239,203,722 1,500,429,106 1,963,617,307
Lợi nhuận tài chính -52,733,168 111,153,645 -157,601 -49,697,675
Lợi nhuận khác -18,811,544 -21,458,127 -32,756,210 -39,105,815
Tổng lợi nhuận trước thuế 729,036,217 1,075,501,559 1,189,840,157 1,458,408,134
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 558,889,933 809,593,240 916,876,662 1,154,467,461
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 502,251,041 808,078,193 915,232,845 1,152,765,513
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 9,110,239,373 9,570,063,085 12,326,995,869 13,021,590,958
Tổng tài tranminhdung.vnản 9,716,622,302 10,227,894,681 13,237,325,073 13,934,472,240
Nợ ngắn hạn 1,817,408,931 2,775,104,328 4,571,654,220 4,207,932,830
Tổng nợ 3,525,725,132 3,328,395,397 5,572,964,711 5,776,372,073
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 6,190,897,170 6,899,499,284 7,664,360,362 8,158,100,167
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Tiki Là Gì – Giới Thiệu Tiki

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button