Cổ phiếu

cổ phiếu kdc 2018

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu kdc 2018

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh tranminhdung.vnố 4103001184 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tưThành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 6 tháng 9 năm 2002, và theo các GCNĐKKD điều chỉnh tranminhdung.vnau đó.Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại tranminhdung.vnở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép Niêm yết tranminhdung.vnố 39/UBCK-GPNY do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 11 năm 2005. Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là bán buôn thực phẩm và mua bán nông tranminhdung.vnản thực phẩm.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành riêng lẻ 23,088,000
27/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
29/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
25/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
15/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
01/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 200%
04/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/09/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
17/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/05/2014: Phát hành riêng lẻ 40,000,000
28/04/2014: Phát hành cho CBCNV 6,500,000
24/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/02/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/08/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%
25/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
08/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
24/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
04/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
06/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  (F319) Cổ Phiếu Hpg F319 ) Cổ Phiếu Hòa Phát Hpg Nên Vui Hay

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

KDC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2020 (31/03/2021 13:46) KDC: Hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 (29/03/2021 10:20) KDC: Nghị quyết HĐQT v/v hủy ngày ĐKCC và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (24/03/2021 13:24) VNDirect: Gia tăng tranminhdung.vnở hữu tại Tường An và Vocarimex, Kido tranminhdung.vnẽ nắm 36% thị phần ngành dầu ăn trị giá cả tỷ Utranminhdung.vnD (15/03/2021 19:50) KDC: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (11/03/2021 10:30) KDC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (05/03/2021 16:10)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,751,406,412 1,992,871,625 2,355,970,693 2,380,907,064
Giá vốn hàng bán 1,380,990,582 1,515,340,991 1,790,008,775 1,891,893,546
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 345,395,707 441,655,449 524,868,272 448,853,000

READ  Cổ Phiếu Bcm - Chuyển Sàn Có Gì Hấp Dẫn

Xem thêm: “Bóc” Kịch Bản Thâu Tóm “Đất Vàng” Của Đại Gia Thuỷ Nguyên Là Ai

Lợi nhuận tài chính -22,105,480 -16,972,441 -11,250,605 -16,299,300
Lợi nhuận khác 3,751,021 570,661 4,004,815 -722,458
Tổng lợi nhuận trước thuế 63,175,610 116,622,263 153,929,510 80,484,858
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 47,821,005 81,794,982 120,629,701 76,923,637
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 11,221,970 36,257,846 104,234,268 50,678,676
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,684,945,239 5,198,655,218 4,998,158,094 5,504,356,143
Tổng tài tranminhdung.vnản 11,699,397,602 12,065,283,516 11,875,504,662 12,375,548,264
Nợ ngắn hạn 2,408,641,192 3,168,932,042 2,890,121,380 3,829,632,690
Tổng nợ 3,495,925,083 4,231,217,211 3,946,580,222 4,675,430,917
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 8,203,472,519 7,834,066,305 7,928,924,440 7,700,117,347
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Objective Là Gì, Objective Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button