Cổ phiếu

cổ phiếu ita

ITA : Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu ita

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP Khu công nghiệp Tân Tạo (ITACO), tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Cơ tranminhdung.vnở hạ tầng KCN tập trung Tân Tạo. Công ty là chủ đầu tư KCN Tân Tạo với tổng diện tích theo quy hoạch là 443,25 ha. Công ty bắt đầu niêm yết với mã ITA ngày 15/11/2006 trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán tranminhdung.vnài Gòn (tranminhdung.vntranminhdung.vnI).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

23/06/2016: Phát hành riêng lẻ 100,038,758
20/02/2015: Phát hành riêng lẻ 119,376,938
18/01/2014: Phát hành riêng lẻ 100,000,000
23/07/2013: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
12/06/2013: Phát hành cho CBCNV 1,999,624
10/04/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
ITA : Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ITA : Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Bà Đặng Thị Hoàng Yến: Năm 2021 ITA tranminhdung.vnẽ thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết để tập trung vào khu công nghiệp (11/04/2021 12:08) ITA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và tranminhdung.vnau thuế năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (01/04/2021 17:52) ITA: Thư mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021 17:46) ITA: 30.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (19/03/2021 13:21) ITA: Nghị quyết HĐQT đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (11/03/2021 16:45) ITA: Bổ nhiệm ông Mai Công Hồ làm Phó TGĐ Tài chính từ 22.2.2021 (22/02/2021 17:00)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Nên Mua Cổ Phiếu Bsr : Giá Dầu Tăng, Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (Bsr) Lãi 1

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 770,251,065 689,015,823 1,328,716,962 648,799,150
Giá vốn hàng bán 345,128,712 258,209,729 886,262,448 384,180,719

Xem thêm: Vay Tiền Nóng Tại Việt Trì Phú Thọ, Vay Tiền Miễn Phí Việt Trì Phú Thọ

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 329,455,033 230,817,936 420,296,180 264,618,431
Lợi nhuận tài chính -74,746,809 -46,636,430 -130,031,909 76,079,172
Lợi nhuận khác 6,257,187 349,697 7,976,349 8,106,240
Tổng lợi nhuận trước thuế 24,676,604 85,178,594 235,079,078 244,084,984
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 8,269,375 82,792,827 206,318,127 179,154,947
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 7,924,176 81,190,510 202,907,042 176,193,568
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 5,537,716,861 5,878,662,818 6,116,847,795 6,250,523,915
Tổng tài tranminhdung.vnản 12,921,230,907 13,085,679,127 13,300,572,855 13,497,099,858
Nợ ngắn hạn 1,541,988,162 1,811,013,122 1,962,419,855 2,081,273,290
Tổng nợ 2,617,066,737 2,698,722,130 2,707,297,730 2,724,669,787
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 10,304,164,170 10,386,956,997 10,593,275,124 10,772,430,071
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cube Entertainment Giá Cổ Phiếu, Cube Entertainment Inc Bảng Niêm Yết Cổ Phiếu

Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button