Cổ phiếu

Cổ Phiếu Idc – Lãnh Đạo Idico (Idc) Đăng Ký Mua 150

*

Đang xem: Cổ phiếu idc

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 1,055,202,666 1,064,489,601 1,239,241,585 1,204,753,431

Xem thêm: Luật Hình Sự Là Gì Dân Sự Là Gì, Lấy Ví Dụ Về Vi Phạm Dân Sự?

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,736,835,478 3,673,887,610 3,255,458,637 3,210,836,025

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
C32 Htranminhdung.vnX 5.5 27.0 4.9 420.8
DHG Htranminhdung.vnX 5.7 97.5 17.2 13,140.0
DRL Htranminhdung.vnX 5.5 57.0 10.3 535.8
NNC Htranminhdung.vnX 5.7 33.6 5.9 800.1
tranminhdung.vnFI Htranminhdung.vnX 5.7 37.9 6.7 527.5
tranminhdung.vnMB Htranminhdung.vnX 5.3 42.3 8.0 1,304.3
tranminhdung.vnZL Htranminhdung.vnX 5.6 50.7 9.1 987.8
VNM Htranminhdung.vnX 5.3 96.9 18.3 218,609.4
IDC HNX 5.5 35.6 6.5 11,460.0
PHN HNX 5.4 35.0 6.5 253.9

Xem thêm: cổ phiếu giảm mạnh nhất tuần qua

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  chứng thư thẩm định giá cổ phiếu

Trả lời

Back to top button