Cổ phiếu

cổ phiếu hud

HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu hud

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 – tiền thân là Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị được thành lập từ năm 2007 và là đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng phát triển khu dân cư, khu đô thị mới, khu kinh tế…; tư vấn đầu tư xây dựng nhà và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; kinh doanh bất động tranminhdung.vnản…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
26/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
09/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
30/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HU6: Báo cáo về kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021 08:15) HU6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/04/2021 08:15) HU6: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2020 (15/04/2021 01:20) HU6: Đính chính Báo cáo thường niên 2020 (09/04/2021 16:09) Không chỉ được nhận cổ tức, nhà đầu tư còn nhận thêm tiền với giá trị tương đương khi tham dự ĐHCĐ HUD 6 (02/04/2021 11:36) HU6: Nghị quyết HĐQT thông qua mức chi cho các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01/04/2021 16:15)
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Định Giá Cổ Phiếu Mbb - Mbb: Ngân Hàng Tmcp Quân Đội

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 80,899,664 35,502,195 69,193,694 49,916,599
Giá vốn hàng bán 55,862,397 9,066,435 52,173,381 37,343,507
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 25,037,267 26,435,761 17,020,313 12,573,092

Xem thêm: Có Nên Vay Tiền Ngân Hàng Quân Đội, Mcredit Là Ngân Hàng Gì

Lợi nhuận tài chính 434,401 1,070,900 -214,064 3,276,310
Lợi nhuận khác -131,452 45,530 5,778,116 1,643,313
Tổng lợi nhuận trước thuế 10,601,014 12,022,657 7,855,480 5,478,371
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 8,484,508 9,679,721 6,278,266 4,706,492
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 8,484,508 9,679,721 6,278,266 4,706,492
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 119,803,624 126,620,979 103,742,518 73,806,566
Tổng tài tranminhdung.vnản 151,125,261 155,852,951 132,647,301 101,575,446
Nợ ngắn hạn 45,293,068 57,286,867 40,720,874 11,859,596
Tổng nợ 55,433,163 67,134,203 44,347,694 15,937,347
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 95,692,097 88,718,748 88,299,607 85,638,099
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HU6 : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Phát Hành Cổ Phiếu Từ Thặng Dư Vốn Cổ Phần Là Gì? Thặng Dư Vốn Cổ Phần Là Gì

Xem thêm: Đánh Sập Sàn Tiền Ảo Bị Sập, Phá Sập Sàn Giao Dịch Tài Chính Đa Cấp Tiền Ảo

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button